http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok IV.

Szakcikkek

A lézersugár pontosságát befolyásoló tényezők:

- a műszer melegedése;
- refrakció;
- turbulencia;
- a hidraulika reflexideje.

1. A melegedés által befolyásolt jellemző a rezonátortükrök távolságának és szögének kismértékű megváltozása, ami a kilépő lézer iránystabilitását befolyásolja.
2. A lézerfény alkotta irány egyenes a légkör föld feletti részében van, ahol bonyolult a légkör. A nem homogén részek terjedelme nagyobb, mint a sugárnyaláb átmérője, ezért turbulencia és sugártörés (refrakció) lép fel.
3. A turbulenciára nagy hatással lévő tényezők a hőmérséklet, a napszak, a páratartalom (a fű harmatossága…). Mérésekkel kimutatták, hogy nappali viszonyok között (8-16 óra között) a fénystabilitás megfelelő, de éjszaka a légörvények nagyobbak, így nagyok a sugárzási lengések.
4. A hidraulika válaszideje nagymértékben befolyásolja az elérhető pontosságot. A jó mágnesszelepek kapcsolási ideje 0,2 - 0,3 sec. Az útegyengetőknél a szokványos állító sebesség 3 cm/sec. Az elérhető pontosság géptípustól függően ± 1 és ± 10 mm/100m között lehetséges.

A lézersugárral kapcsolatos munkavédelmi előírások

A nagy energiasűrűsége miatt a lézerfény különböző veszélyeket rejt az emberi szervezetre nézve. A bőrfelület és a szem egészségkárosodását okozhatja a berendezés. Az okozott károsodás függ a szövet pigmentáltságától, a fény energiasűrűségétől, a hullámhosszától, a behatás időtartamától és a szervnek a lézer adott hullámhosszán mutatott elnyelő képességétől. Az építőipari lézerek maximális teljesítménye 5mW, ami nem annyira veszélyes, mint az ipari lézerek. Egy elfogadott megállapodás szerint a szem károsodása szempontjából veszélytelen lézerfény a bőr szempontjából is veszélytelen. Összefoglalva: a legfontosabb károsodások a termikus eredetűek, valamint a szemkárosodás.

- szabad szemmel a sugárba nézni tilos;
- a lézerkészüléken javítást, mérést, próbát csak szakképzett személy végezhet;
- ilyen helyen dolgozókat előzetesen üzemorvoshoz kell beutalni;
- látászavar esetén a dolgozó felszólítás nélkül köteles szemorvoshoz elmenni;
- a látásvizsgálatot meg kell ismételni:
1. sérülés gyanúja esetén azonnal
2. teljes foglalkoztatás esetén évente
3. 50%-os foglalkoztatás alatt kétévente.

- a munkahelyen LÉZER tábla elhelyezése kötelező;
- gázveszélyes helyeken a lézert fokozott gondossággal kell kezelni;
- sötét munkahelyen a munkaállást kellően meg kell világítani;
- a sugármenet környezetéből a visszaverő tárgyakat el kell távolítani;
- a lézersugarat ajtóra, vagy ablakra irányítani nem szabad;
- a főkapcsolóval lehessen biztosítani az áramtalanítást;
- ha a berendezés teljesítménye meghaladja a szem számára káros küszöbértéket, akkor védőszemüveg használata kötelező.

Szilasi Zsolt tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=429