http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Útépítésnél alkalmazott tömörítési eljárások VIII.

Szakcikkek

Aszfalt tömöríthetőségének vizsgálata

Az aszfalt tömöríthetősége a beépítésnél szükséges tömörítési munkáról és a keverék belső súrlódásáról, kohéziójáról nyújt információt. Meghatározására 1974-ben Arand dolgozott ki módszert, melynek továbbfejlesztett változata alapján később a NSZK-ban egységes tömörítési irányelv született. Az eredeti eljárás szerint 6-féle tömörítési munkával, azonos erővel, de más-más ütésszámmal, készítettek 3-3 próbatestet. A különböző munkákkal elért aszfaltsűrűség értékeket diagramban ábrázolva megkapjuk a tömörödési jelleggörbét.
A továbbfejlesztett módszer során 3 keverék mindegyikéből 3 - 3 próbatestet képzünk, ezek tömörödését a rétegvastagságából származtatva elektronikus elmozdulás mérővel folyamatosan regisztráljuk. Egy ilyen tömörödési jelleggörbe látható az alábbi ábrán.Betonutak jellemzői

A legtöbb külföldön épített betonburkolat, valamint Magyarországon az M0-ás körgyűrű egy szakasza is, hézagolt, és a kereszthézagaiban is teherátadó vasalással ellátott burkolattípus. Az AIPCR C7-es „Betonutak” Műszaki Bizottsága felmérést készített a beton burkolatok egyes országok nagy forgalmú úthálózatában való előfordulásáról. A vizsgált országokban a nagy forgalmú úthálózat átlagosan 13 %-a betonburkolatú. Néhány államban ez az arány jelentősen nagyobb lehet: Németországban 31 %, az Egyesült Államokban 34 %, míg Belgiumban 41 %. Ezen országok nagy terhelésű útjain a nehézjárművek részaránya átlagosan 22 %. Ausztriában az autópálya hálózat mintegy 650 km-nyi része betonburkolatú. Ennek fele 20 évnél idősebb, mégis csak kevesebb, mint 4%-án volt szükség nagyobb karbantartásra. Belgiumban a nehéz tehergépjárművek részarányának növekedése miatt 1970 óta az autópályák burkolata kizárólag betonból készül. A németországi - a méretezési előírásokban a legnagyobb forgalmi kategóriájú - utaknál 26 cm-re növelték a felső betonréteget. A közúti forgalom sebességének növekedése miatt az útfelület megfelelő tapadása egyre fontosabb. A legújabb betonburkolati kísérletekkel megfelelően érdes és kis zajhatású felületek létrehozását célozták meg.

Az LP-szerek felfedezése a véletlennek, illetve néhány amerikai „közutas” mérnök oknyomozásának köszönhető. Az 1930-as években az USA észak-keleti államaiban tűnt fel, hogy az általánostól eltérően, egyes betonutak nem romlanak a fagyás-olvadás és az ott már akkor használt jégolvasztó sózás következtében. A kifúrt magminták vizsgálata során azt találták, hogy a tartósabb betonok kisebb testsűrűségűek voltak. A célzott kutatásokat követően 1939-ben New York államban készítették az első, szándékoltan légbuborékképzős betonutat. Az USA-ban a 40-es évek végétől már megszokottá vált az LP-szeres betonok alkalmazása.

A beton összetételének kis változtatásával jelentősen befolyásolhatók a tulajdonságai. A betonhoz szilikaport adagolva nagyszilárdságú betont („High strength concrete” - HSC) kapunk. Megfelelő mérettartományú adalékanyag-szemcsék kombinációjával és a keverési vízmennyiség jelentős csökkentésével nagyobb tömörségű beton érhető el. Így alakultak ki a szuper-plasztifikátorok. Később kikísérleteztek szálerősítésű, majd öntömörödő betont is. Fokozatosan kialakult a nagy teljesítőképességű beton („High performance concrete” - HPC), és a legújabb fejlesztések előre meghatározott tulajdonságú beton előállítását is lehetővé teszik.

Az előzőekben ismertetett tulajdonságok mutatják, hogy különböző anyagok esetén más és más tömörítő eljárás lesz a leghatékonyabb.

Lambert Zoltán diplomaterve alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=352