http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Aláverők és stabilizátorok a vasútépítésben VIII.

Szakcikkek

A dinamikus vágánystabilizátorok a forgalom hatását szimulálják. Az eljárás lényege az, hogy a vágányrács vízszintes, vágánytengelyre merőleges irányú rezgetésével létrehozzák azokat az alakváltozásokat az ágyazati anyagban, amelyek a forgalom hatására lezajlottak volna. Itt azonban ellenőrzött körülmények között, gyorsan zajlik le a folyamat, nem pedig az alatt a hosszú idő alatt, amíg a forgalom tömörítő hatása lezajlik. Ez azért kedvező, mert így a folyamatok jól kézben tarthatók, és a stabilizálás után végzett újabb szabályozással tartós és jó minőségű vágányt lehet kapni.

A stabilizálás elve látható a következő ábrán:A vágánystabilizátorral végzett munkának különös fontossága van nagysebességű vasútvonalakon, mivel a sebesség növekedésével hatványozottan jelentkeznek a forgalomból származó rezgéseknek a hatásai: megnövekszik az ágyazat magassági- és irányhibái kialakulásának valószínűsége, illetve a pálya romlásának sebessége. Ezért ma már Magyarországon is azokon a vágányokon, ahol az engedélyezett sebesség 80 km/h-nál nagyobb, kötelező dinamikus vágány-stabilizátor használata az átépítési vagy rostálási munkák után, és a felépítményi karbantartó munkák során. A stabilizálással kapcsolatos legújabb kutatások meglehetősen érdekes eredményeket hoztak.

1. Eddig az volt az alapelv, hogy egy nagy tömörségű alsóágyazati rétegre került rá a vágányrácsot magába foglaló felsőágyazati réteg, amit aláverőgépekkel, aljköz-tömörítőkkel úgy, ahogy tömörítettek. Később dinamikusan stabilizáltak.

2. Az új elgondolás az, hogy az alsóágyazati rétegeket is stabilizálni kell. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy a vágányrácsot egy vékony alsóágyazati rétegen, vagy az alépítményen készítik el, majd zúzottkövet anyagolnak, stabilizálják és megemelik a vágányt. Így a vágányt 3 lépcsőben stabilizálva, 3 lépcsőben emelve készítik el.

Mi a két modell között a legfontosabb különbség? Az elsőnél egy tömör, merev rétegen helyezkedik el egy rugalmas, míg a másodiknál három, közel egyforma tulajdonságokkal rendelkező rétegből épül föl az ágyazat. A Plasser kísérletei azt igazolják, hogy az utóbbi esetben a pálya lényegesen kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint az első esetben, a hagyományos rendszernél.

A dinamikus vágány-stabilizátorok munkavégzésük során olyan állapotot hoznak létre a vágányban, amilyenhez hasonlót 70-100 ezer elegytonnányi teher átgördülése után mutatna. Ez azért fontos, mert a pálya alakváltozásainak jó része ezen időszak alatt zajlik le, ez a forgalom tömörítő hatása. Így többnyire, mivel a stabilizálás után a pálya magassága, de iránya is megváltozhat, egy szabályozási munkát is kell végezni utána.

Plasser DGS 42 N

Ez a gép két részből áll. Az első kocsi a meghajtást biztosítja, ezen van elhelyezve a motor és az irányítófülke. Mögötte halad a stabilizáló egységet szállító kocsi, amelynek tengelyei között, a kocsi alatt van elhelyezve a stabilizálást végző berendezés. Ez négy darab, kis kerekeket tartalmazó tengelyen gördül a vágányon. Sínenként két darab függőleges tengelyű görgő szolgál a vágány vízszintes megtámasztására. Nagy vízszintes megtámasztó erőre van szükség, mivel a 0-50 Hertz frekvenciájú rezgetés során 0-320 kN röperőt kell a vágánynak átadnia. A függőleges terhelés eközben 2×0-120 kN. A gép két darab kéttengelyű kocsiból áll, teljes hossza 20 340 mm. A legnagyobb munkasebessége 1700 m/h.

Plasser DGS 62 N

Ebben a típusban már megoldották azokat a problémákat, amelyek az elődjében felmerültek. A változtatások:

• a stabilizáló- és meghajtó egység egy kocsiban kapott helyet
• növelték a teljesítményt: 360 kN a legnagyobb vízszintes röperő
• optimalizálták a rezgés frekvenciáját: 0-42 Hz a gép által használt tartomány

A gép hossza 17 250 mm, teljesítménye 2500 m/h.

Balázs József tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=285