http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Aláverők és stabilizátorok a vasútépítésben VI.

Szakcikkek

Az ágyazatrendező gépek az előírt ágyazati profil kialakítására szolgálnak. A keresztaljak megtámasztását az ágyazat végzi, ezért a vágány kellő stabilitásának előfeltétele az ágyazat megfelelő kialakítása. Azt, hogy milyen a vágány profiljának megfelelő kialakítása, szabványok rögzítik, és a tervező adja meg. Ezek a gépek csak vágányok ágyazatának rendezését tudják elvégezni, a kitérőkben kézi munka alkalmazása szükséges.

Ágyazatrendezést alkalmaznak:

• építési, átépítési jellegű munka után
• pályafenntartási műveletek végzésekor

A munkavégzés mindkét esetben azonos, viszont az elsőnél a vágányba önürítős kocsikkal lejuttatott zúzottkő elrendezése a cél, míg a másodiknál a forgalom által deformált ágyazat helyreállítását végzik. Általában ez utóbbi esetben is történik zúzottkő anyagolás.

Az ágyazatrendező gépek fő részei, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók, de természetesen lehetnek, és vannak is eltérések:

• oldalekék
• homlokekék
• forgókefék
• szállítószalagok
• siló, a zúzottkő tárolására

Az ágyazati profil kialakítására minden típus a zúzottkőanyag terelésére szolgáló lemezeket használ, amiket ekéknek neveznek. Elhelyezkedésük szerint lehetnek: oldalekék, amelyek az ágyazat két szélén a megfelelő ágyazati rézsűt alakítják ki, és homlokekék, amelyek a zúzottkövet terítik el a sínek között, és az ágyazat két szélén.

A forgókefék a vágány tengelyére merőleges tengelyen forgó seprőeszközök, ezek távolítják el a keresztaljak tetejéről a terítési munkák során ottmaradt zúzottkövet. A kefék „sörtéi” jelen esetben néhány centiméter átmérőjű gumicsövekből készülnek: ezek nem sértik meg a felépítményi anyagokat, de kellő szilárdsággal rendelkeznek a kövek mozgatásához. A seprés által a felesleges kőanyag többnyire egy keresztirányú szállítószalagra kerül, ahonnan pedig egy töltő szállítószalag a tárolósilóba viszi.

A siló azért szükséges, mert a zúzottkő eloszlása nem egyenletes a vonal teljes hosszán: valahol túl sok az anyag, máshol pedig zúzottkő-hiány van. Ezért a munka megkezdésekor többnyire bizonyos mennyiségű anyaggal töltve van a siló, így akkor is képes anyagot pótolni, ha a munkaszakasz elején nem voltak olyan szakaszok, ahonnan az anyagtöbbletet el kellett volna távolítani. A siló alján surrantó és terelőlapok vannak, ezek segítségével végzi az anyagolást.A homlok- és oldalekék a zúzottkő anyagot többféleképpen tudják terelni, az újabb típusok terelési módjait fenti ábra jól mutatja, ahol 8 változatot láthatunk erre. A nyíl a gép munkavégzésének az irányát mutatja.

A műveleti sorrend az alábbiakban foglalható össze:

1. ágyazati rézsű kialakítása az oldalekékkel, a kőanyag pályába juttatása
2. kőanyag egyengetése és terelése a homlokekékkel
3. felesleges kőanyag eltávolítása a kefékkel, vagy zúzottkő-pótlás a silóból

A következő típusok ismeretesek:

Matisa R-7-D

Ez volt az első hazánkban használatos ágyazatrendező gép. A bevezetőben felsorolt elemekkel rendelkezett. A gép két részből állt: az első kocsin az ekék és a kefék voltak elhelyezve, a mögötte haladó kocsin pedig a tárolósiló volt, amelybe az ismertetett szállítószalagokkal került a felesleges ágyazati anyag. Egy további tartozéka is volt a felsoroltakon kívül, mégpedig egy oldalkefe, amely a sínkamrákból távolította el az odakerült kődarabokat.
A gépegység mindkét kocsijának két tengelye volt, teljes hossza 17 650 mm, a silóba 18 tonna ágyazati anyagot lehetett rakni. Átlagos munkasebessége 5-6 km/h.

Plasser USP 3000 C

A következő MÁV által használt típus. Jellegzetessége, hogy minden szerkezeti elem egy kocsin kapott helyet. Az előző géppel teljesen megegyező munkavégző egységei vannak, azonban teljesítménye valamivel nagyobb, és az oldalekéi is hosszabbak, így magasabb ágyazatok rendezésére is alkalmas. A gép kéttengelyes, hossza 14 935 mm, azonban silójába az előbbitől kevesebb, 11 t zúzottkövet lehet elhelyezni. Átlagos munkasebessége 6-7 km/h.

Profil 600

Hasonlóan működik, mint az előző gépek, azonban nem rendelkezik silóval az ágyazati anyag tárolására. Ezért csak olyan munkáknál érdemes használni, ahol nincs nagy zúzottkőhiány az ágyazatban. A gép kéttengelyes, hossza 12 450 mm. Átlagos munkasebessége 6-7 km/h.

Plasser SSP 110 D

A gép a fentiekhez hasonlóan működik, csak mivel ez egy új modell, a teljesítménye nagyobb. Nincs szállítósilója, ezért a megfelelő mennyiségű zúzottkőnek a pályában kell lennie ahhoz, hogy jó munkát tudjon végezni. A gép végén lévő nagy teljesítményű kefe a keresztaljakról a felesleges anyagot lesöpri, majd egy szalag segítségével az ágyazat szélére dobja. Itt nincs szó nagy mennyiségű anyagról, tehát ez nem jelent gondot. A gép háromtengelyű, hossza 17 000 mm. Átlagos munkasebessége 8-10 km/h.

Kialakítása a következő ábrákon látható:

Plasser USP 6000

Ez a hazánkban használatos USP 3000 C továbbfejlesztett változata. Komplex munkavégzésre alkalmas, ma a legkorszerűbb ágyazatrendező gép. Elvi működése azonban ennek ellenére nem változott az elődjéhez képest. Új tulajdonság, hogy felméri és rögzíti az ágyazatrendezést megelőző, és az azt követő állapotot is

A gép két forgóvázzal és két tengellyel, így összesen hat tengellyel rendelkezik, hossza 28 340 mm. Silójában 23 tonna zúzottkövet tud szállítani. Átlagos munkasebessége 8-10 km/h.

Plasser AFM 2000

Ez az USP 6000 gépnek egy dinamikus vágány-stabilizátorral kiegészített változata. Felépítése az előzővel megegyezik, viszont a beépített új egység miatt egy tengellyel kevesebbel rendelkezik, így öttengelyű. Ezt így automatikus pályaellenőrző gépnek (Automatische Fahrwegkontrollmaschine) nevezik, és a jövőre nézve nagy reményeket fűznek hozzá.


Balázs József tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=283