http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Aláverők és stabilizátorok a vasútépítésben III.

Szakcikkek

A vágányszabályozó gépeket az különbözteti meg az előző cikkben említett gépektől, hogy ezek már egyaránt képesek magassági értelemben a vágány emelésére, vízszintes síkban pedig a vágány irányítására.

A fejlődés állomásait az alábbi felsorolás tükrözi:

Előkocsi használatával: A gép előtt külön egységként mozgó kocsi, szintezési és irányítási segédpontként szolgál: Plasser 04, 05, 06 sorozatai

Előkocsi használata nélkül: Minden művelet végrehajtása a gép ütközőin belül:
Plasser 07, 08 sorozatai

Folyamatos mozgású szabályozógépek: A szerszámszekrény függetlenül mozog a géptesttől, így lassú, de folyamatos haladás mellett lehet a szakaszos aláverési munkát elvégezni: Plasser 09 sorozata

Ezek a főbb csoportok, azonban több típusváltozatot is találunk, például az egyszerre aláverhető keresztaljak száma szerint. Ilyen szempontból a típusjelölés a következő információkat hordozhatja:

• 16 Monomatic: egyszerre egy aljat ver alá (16 kalapáccsal)
• 32 Duomatic: egyszerre két aljat ver alá (32 kalapáccsal)
• 3X: egyszerre három aljat ver alá (32 kalapáccsal)

Egy példán bemutatva: Plasser Duomatic 08-32 a 08 sorozatba tartozó gép, amely egyszerre két keresztalj aláverését tudja elvégezni 32 kalapáccsal. A számos gépkialakítás közül az alábbiakban a legfontosabbakat mutatjuk be.

Plasser Monomatic 06-16 SLC

Ennél a típusnál még előkocsi segítségével végzik a méréseket, amelyhez egy infra adó és vevőkészüléket használnak. A vágány kiemelését hidraulikus emelővel ellátott görgőtányérokkal végzi. Egy sínhez négy görgőtányért használ, amellyel nem csak az emelést, hanem az oldalirányú mozgatást is végzi. A gép háromtengelyű, a kalapácsok a gép elején vannak elhelyezve. Egyszerre egy aljat ver alá, munkavégzése szakaszos. Átlagos teljesítménye 420 m/h.

Plasser Duomatic 06-32 SLC

Ez a típus megegyezik az előzővel, csak két keresztalj egyidejű aláverésére alkalmas. Átlagos teljesítménye 550 m/h.

Plasser Duomatic 07-32 SLC

Ennél a típusnál már minden művelet a gép ütközőin belül történik, nincs szükség előkocsira, vagyis a munka kezdési és befejezési műveletei jelentősen lerövidülnek. Az emelő-berendezést huzalos szintellenőrző vezérli, a két végpontja az első és hátsó vezérlőfülke alatt van, a pályára eresztett görgős kereten. Az emelést és az irányítást görgőtányérok segítségével végzi. A gép négytengelyű, a munkavégzés a forgóvázak között zajlik. Egyszerre két aljat ver alá, munkavégzése szakaszos. Átlagos teljesítménye 800 m/h.

Beawer-79-800

Ez a gép a Plasser 07-es sorozatának egy egyszerűsített kéttengelyű változata, egy kezelőfülkével, tengelyek között elhelyezett szerszámszekrénnyel. Sorozatjele AG-800. Átlagos teljesítménye 500 m/h.

Plasser Monomatic 08-16 SP

Ez a gép a Plasser és a MÁV közös gyártmánya, itthon készült (lásd ábra). A gép kéttengelyű, az aláverő kalapácsok közvetlenül a nagy kezelőfülke alatt elhelyezkedő tengely mögött helyezkednek el. A vágány irányítása egy időben történik az aláveréssel, a már megismert görgőtányéros aggregáttal. Egyszerre egy keresztalj aláverése lehetséges, munkavégzése szakaszos. Átlagos teljesítménye 500 m/h.Plasser Duomatic 08-32 SLC

A Magyarországon használatban lévő legújabb szabályozógép. Szerkezetében modernebb, mint a 08-as széria, mérési eljárásának eredményeit közvetlenül táplálja a vezérlő automatikába. Egy hatcsatornás íróberendezéssel is el van lárva, amely a pályaszabályozást megelőző, és a szabályozást követő állapotát rögzíti. Természetesen a korábbi típusok alapjaira épült, így működése is hasonló, mint az előzőeké. Egyszerre két aljat ver alá, munkavégzése szakaszos. Átlagos teljesítménye 850 m/h.

Plasser Monomatic 09-16 CSM

A 09-es a Plasser legújabb szabályozógép sorozata. A munkavégzés módja egyetlen ponton változott jelentősen ezen a gépen, az előzőkhöz képest: a gép munkavégzése közben folyamatosan mozog, nem áll meg minden egyes alkalommal, amikor a kalapácsait belemeríti az ágyazatba. Ezt úgy tudja elérni, hogy a szerszámszekrény bizonyos határokon belül szabadon elmozdulhat a gép testén a vágánytengellyel párhuzamos irányban. A munkavégzés úgy zajlik, hogy a gép lassan, de folyamatosan halad, a kalapácsaival hozzálát egy keresztalj aláveréséhez. A műveletet annyi idő alatt kell végrehajtania, amíg a gép továbbhaladása folytán a szerszámszekrény a kimozdulási lehetősége szélső határáig nem ér. Ekkor kiemelik az ágyazatból a kalapácsokat, és megismétlik a műveletet újra és újra. Természetesen a többi munkafolyamatot az aláverés ily megváltozott formája közben is az eddigiekhez hasonlóan végzi el. Egyszerre egy alj aláverését végzi, folyamatos haladás mellett. Átlagos teljesítménye 800 m/h.

Plasser 09-3X

A gép felépítése hasonló az előbb említetthez, azonban az által, hogy folyamatos haladás mellett egyszerre három keresztaljat képes aláverni, a világ egyik leggyorsabb aláverőgépévé vált, így a „beceneve” csak egyszerűen aláverő-expressz. Teljesítménye körülbelül háromszorosa egy hagyományos aláverőgépnek. Az aláverő kalapácsok csoportját mutatja a következő kép. Átlagos teljesítménye 2200 m/h.

Plasser 09-4X

Ezt a gépet a 09-3X kedvező gyakorlati tapasztalatai alapján hozták létre. Képes egyszerre négy keresztaljat aláverni folyamatos haladás mellett. Teljesítménye: 2600 m/h.

Balázs József tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=280