http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Ágyazatrostáló berendezések III.

Szakcikkek

Sorozatunk utolsó cikke betekintést enged a vasútépítők világába. Az alábbiakban egy kivonatot olvashatnak az ágyazatrostálás technológiai utasításából.


A technológiához szükséges munkaeszközök, felszerelések

a) Szerszámok: kavicsvilla, tömőcsákány, peremes lapát, földhányó lapát, síncsavarkulcs, hevederkulcs, vágányemelő, vesszőseprő, felépítményi kalapács, feszítővas, hidegvágó, fakalapács, aljfogó.

b) Felszerelések: vízszintmérő, 4 m hosszú vízszintmérő léc, lépcsős alátétfa, feszítőfa, sínhőmérő, cm beosztású mérőeszköz, alátéttuskó, lapos alátét, faék, kézi rosta, törpedaruk, görgők, irány- és fekszint kitűzéshez: teodolit, szintezőműszer, alázúzalékoló műszer.

c) Gépek: ágyazatrostáló gép (védőréteg beépítéséhez a beforgatási műveletre átszerelt rostálógép, a megfelelő tartozékokkal), 1 db lakó- és 1 db raktárkocsival (tárolási hely: 50 m). Építési vágányszabályozó géplánc (aláverő, ágyazatrendező és aljköztömörítő gépek), lakószerelvény (tárolási hely) 130 m). Hidraulikus önjáró vágánykiemelő, Geismar csavarozógépek. Többfejes csavarozógép, sínfűrész, lángvágó, korongos gyorsvágó.

d) Járművek: Fads (kivételesen Fd, Fad) sorozatú kocsikból összeállított szerelvény, nagyteljesítményű dízel mozdonnyal.

e) Védőeszközök: védőkesztyű, védőszemüveg, védősisak, védőital a rostálógép kiszolgáló személyzetének, védőmellény a munka irányítójának, jelzőeszközök, gépkezelőknek zajvédő fültok, figyelőőrök védő- és jelzőeszközei.


Beépítésre kerülő anyagok

Műszaki textília

- 3,60 m szélességben gyártott tekercselt műnemez. Kisebb szélességű termék esetén összeolvasztással (szilárd kötés) kell a szükséges szélességet előállítani. Lapolással szélességében toldott anyag rostálógéppel történő beépítése nincs engedélyezve.

- Tautex: két oldalán műnemezzel borított gumilemez. Rostálógéppel történő beépítése csak az üzemeltető közvetlen felügyeletét ellátó MÁV szerv egyedi engedélyével történhet, ha a beépítés hossza nem haladja meg összefüggően a 100 m-t, s a forgalmi helyzet nem teszi lehetővé a földmunkás technológiához szükséges vágányzárt. (Rostálógéppel beépíthető maximális szélesség: 3,60 m.)

Védőréteg:

-Homokos kavics: az OKVPSz 12. mellékletének előírásait elégítse ki. A követelményeknek a THK 0/24 homokos kavics általában megfelel.

-Zúzottkő: az OKVPSz előírásai szerint a MÁV-nál használatos zúzottkő az NZ termékosztályú 20/55 szemcsehatárú anyag. Ennek rostálógéppel történő tisztítása homokos kavics védőréteg beépítése esetén a nagy zúzottkő veszteség miatt gazdaságtalan, a védőréteg és ágyazati anyag keveredése miatt minőségi hiányossággal jár. Új zúzottkő szabvány bevezetéséig az alkalmazott anyag az NZ termékosztályú 35/55 mm szemcsehatárú zúzottkő.

A munka leírása

I. Munkafolyamat-csoport: Ágyazatrostálás a megtisztított zúzottkőnek a vágányba történő közvetlen visszajuttatásával.

1. munkafolyamat: hézagnélküli vágány esetén az semleges hőmérsékletet ideiglenesen meg kell változtatni (ún. munkahőmérséklet).

2. munkafolyamat: A vágány szükség szerinti kiemelése a rostálógép előtt az aljközben lévő zúzottkő fellazítása és a szükséges rostálási mélység beállítása céljából

3. munkafolyamat: Az ágyazat elbontása és tisztítása rostáló géppel a tiszta zúzottkő aljközbe történő visszahelyezésével.

4. munkafolyamat: Zúzottkő ágyazat pótlása.

5. munkafolyamat: Rostálási fekszint- és irányszabályozás

II. munkafolyamat csoport: A védőréteg anyagának leeresztése a vágányba

1. munkafolyamat: Védőréteg anyagának leeresztése önürítős kocsikból a megtisztított zúzottkő ágyazatban fekvő vágányba

III. munkafolyamat csoport: Az ágyazat ismételt rostálása a védőréteg anyagának a földmű koronájára való juttatása céljából

1. munkafolyamat: A vágány kiemelése az ágyazatrostáló gép előtt

2. munkafolyamat:
a. A védőréteg beépítése ágyazatrostáló géppel
b. Védőtextília és védőréteg beépítése rostálógéppel

3-5. munkafolyamat: A vágány kiszabályozása az ágyazat szükség szerinti pótlásával, rendezésével és tömörítésével

6. munkafolyamat: Hézagnélküli felépítmény esetén a vágányban semleges hőmérsékletet kell kialakítani, illetve a vágány hézagnélküli jellegét vissza kell állítani

Kemény Miklós tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=277