http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Ágyazatrostáló berendezések II.

Szakcikkek

Az ágyazatrostáló gépek feladata a vasúti pálya szennyezett zúzottkő anyagának megtisztítása a szennyezőanyagoktól. Teljesítményük alapján a rostáló gépeket három nagy csoportba oszthatjuk:
- Kisteljesítményű rosták, az ágyazatszél tisztítását végzik.
- Közepes teljesítményű rosták, melyek a teljes ágyazat tisztítását végzik, kb. 600 m3/h –ig.
- Nagyteljesítményű rosták, Európában ritkaságszámba mennek, 3000 m3/h a teljesítményük.

Ezeknek a gépeknek a következő műveleteket kell a tisztítás során folyamatosan végezniük:

- A szennyezett anyag kitermelése, és feladása a rostára.
- A szennyezett anyag megtisztítása, rostálása.
- Szétválasztás után a tisztított zúzottkő visszajuttatása a vágányba, a zúzottkő pótlása.

A vágányhoz kötött gépeknél, a vágány megszakítása nélkül kell az ágyazati anyagot az aljak alól kiágyazni.
A közepes teljesítményű rostáknál általánosan elterjedt megoldás a közel egyenlő szárú háromszög alakú végtelenített kaparószalag, amely csuklós kap¬csolóelemekkel egybekötött lapátelemekből áll. A sza¬lag síkja a vízszintessel 20-30°-os szöget zár be és alsó szára, a kaparóvályú, a vágány alatt merőlegesen át¬nyúlik.

A kaparóvályú hossza a kitérőrostáló gépeknél 8 méterig növelhető. A kaparóvályú mélysége, dőlésszöge a korszerű gépeknél az alépítménynek megfelelően állítható.
A kiágyazás, ezáltal a gép teljesítménye a kaparólánc la¬pátelemeinek alakjától, méreteitől, a lánc sebességétől és a gép haladási sebességétől függ.
A rostálás teljesítményének emelésére, a szalag munkájának megkönnyítésére a gép előtt a vágányt kiemelik. A korszerű gépeknél az alváz alatti emelő-berendezés emeli ki a vágányt.
Az ágyazatrostálók hajtása szinte minden esetben kivétel nélkül hidraulikus. Nagyteljesítményű diesel motor hajtja a szivattyúegységet, mely különböző nyitott, zárt hajtásokon keresztül végzi a különféle mozgatásokat.

1. Az első és a hátsó kabin ergonomikus kialakítású, a rosta vezérlése innen történik.
2. A zúzottkőfolyam szabályozása a feladógaratnál hidraulikus mozgatású terelőlemezekkel.


3. Optimalizált működésű, hidraulikus meghajtású, körrezgést végző rosta. A tisztított anyagban lévő maradék szennyező 3%.
A közepes teljesítményű rostákon 3 rostalemez van (80, 40, 20 mm), ezek közül a 80mm –nél nagyobb, és 20 mm-nél kisebb szemcsék már nem kerülnek vissza az ágyazatba. A rosta dőlésszöge 15-20º, amplitúdója kb 6 mm. A megtisztított zúzalék megfelelő surrantókon keresztül jut vissza a vágányba.4. A rosta dőlésszögét, magasságát hidraulikus munkahengerrel lehet változtatni. Ezzel a rostálás paramétereit is lehet befolyásolni.5. A kaparószalag osztott lemezborítása lényegesen csökkenti a káros porkibocsátást, illetve a zajszennyezést. A szabadon maradt helyeken gumilemezt, vagy szövetlemezt alkalmaznak6. A gépkezelő a hátsó kezelőfülkéből is kitűnően látja a munkaterületet, így bármilyen probléma felmerülésével azonnal közbe tud avatkozni, illetve a gép irányítását el tudja látni.

7. Az előírásoknak megfelelően a kabin fala el van látva hangszigeteléssel, ami tovább növeli a komfortérzetet.

8. A kirostált szennyezőanyagokat a forgatható szállítószalag segítségével juttatjuk el a kívánt helyre.

9. A csuklópont körül a szállítószalag-pálya dönthető, és használaton kívüli esetben összecsukható10. A süllyesztőmű irányítását lézeres szintérzékelővel végzik, ezzel tudnak eleget tenni a fokozott követelményeknek.

11. A kaparószalag láncszemeire 4- 5 maróujj van felfűzve:


12. A kaparószalag az ábrán látható módon, ferdén van elhelyezve az ágyazatban:

13. A megtisztított zúzalék visszatöltése az ágyazatba14. Ugyan az ábrán nem látható, de a visszaadagolt zúzottkő egyengetésére szoktak alkalmazni egy egyengető gerendát, amelyet némely esetben vibrátorral is ellátnak.15,16. Az egyenletes anyag visszajuttatás céljából, állítható terelőlemezeket alkalmaznak.

A korszerű ágyazatrostáló berendezések segítségével, ahogy a következő ábrán látható műszaki textília, és védőréteg beépítése is lehetséges. A beépítési technológia a következő cikkben kerül bemutatásra.Kemény Miklós tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=276