http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Hidrosztatikus gépek kormányzása III. - A hidraulikus kormány

Szakcikkek

Ebben az esetben a kormánykerék és a kormányzó-berendezés között nincs mechanikus kapcsolat, a kormányzási munkát a hidraulikus rendszerbe zárt olaj végzi, térfogat-kiszorítás útján.

Az első példa egy derékcsuklós kormányzású gép kormányzására alkalmas. A munkahengerek a géptörzs hátsó részéhez, a dugattyúk a törzs első részéhez kapcsolódnak csuklósan. Mellsőkerék-kormányzás esetén elég egy kettős működésű munkahenger, amely az egyik trapézkart mozgatja.A kormánykerékhez (5) kapcsolódó kormányoszlop közepén egy hengerbe illesztett dugattyút (6), a végén pedig jobb menetű csavarorsót találunk. A csavarorsón lévő csavaranya (7) külső hornyába illeszkedik a szelepszabályozó lap (8), amely kétkarú emelőként billentve rugóterhelésű szelepeket (3,4) nyit. Az ábra a balra fordulás esetét mutatja be. Ha a kormánykereket balra fordítjuk, a kormányoszlop a hozzá kapcsolódó csavaranyát a csavarmeneten lefele mozgatja, és ez a szelepszabályozó lapot az ábrán látható módón elforgatja. A megnyitott 4-es szabályozó-szelepen a szivattyú (1) olajat nyom a kormányoszlopon lévő henger dugattyúja alá, és a dugattyú feletti bezárt olajat kiszorítja a jobb oldali kormányhengerbe (9), amely a géptörzs elejét balra tolja. Ugyanakkor a bal oldali kormányhengerből az olaj a nyitott visszafolyó szelepen (3) a tartályba jut.

A kormányoszlopon levő dugattyú a gép fordulásával arányos utat tesz meg a hengerben, ily módon az elfordulással arányos visszavezetéses szabályozás valósul meg. Ezért, ha nagy ívben kívánunk kanyarodni, akkor a kormánykereket csak a kívánt értékig forgatjuk el. Fordulás közben a kormányoszlopra rögzített dugattyú fölfelé húzza a csavaranyát, ezáltal a szelepszabályozó lap fészkükre engedi a visszacsapó szelepek (3,4) golyóit, tehát a szivattyú nem tud olajat nyomni a rendszerbe, és a kormányzási folyamat leáll.

A hidraulikus kormányszerkezet is lehetőséget ad kézi kormányzásra. Ezt az ábrán is lehet érzékelni, ha úgy képzeljük, hogy a szivattyú álló helyzetben is átengedi az olajat. Ilyenkor a kormánykerék balra forgatásával a csavaranya lefelé feszül, nyitja a szelepeket, felütközve pedig ellent tart a felfelé mozduló kormányoszlopnak. A jobb oldali kormányhengerbe most a csavarorsóval felfelé nyomott dugattyú szorítja ki az olajat, a bal oldaliból pedig ismét visszafolyhat az olaj a tartályba. Látjuk, hogy a kormányzás most is hidraulikus, csak az olajnyomás kialakulásához szükséges energiát a gépkezelő izomereje adja.

Ezen megoldás hátránya, hogy a jobbra kanyarodáshoz egy másik szelepszabályozó lap, újabb szelepek, újabb hengerbe illesztett dugattyú és újabb pár kormányzó munkahenger szükséges. Az alábbi ábra tanulsága szerint megoldható, hogy csak egy pár kormányzó munkahengerre legyen szükség, ha a 3,4 szelepek helyett útváltókat alkalmazunk, megspórolva ezzel a másik pár árát. A 4-es a szivattyú által szállított olajat irányítja a kormányzás irányától függően a 6-os kormányoszlopi munkahenger jobb, illetve bal oldalába. Ennek hatására a 6/2-es munkahengerből az olaj a jobb, illetve bal munkahengerbe szorulnak, az átellenes oldali munkahengerből pedig az olaj a 3-as útváltón keresztül távozhat, így a kormányzás mindkét irányba megvalósult. A kormányzás megáll, mikor a kellő haladási ívet a gép elérte, mivel az útváltók lezárnak. (A szelepek adta csúszási kényelmet nem veszítjük el, mert bizonyos útváltók is képesek erre.) Alaphelyzetben a gépet elfordulás ellen a 3-as útváltó biztosítja, ennek nyitása is a szelepszabályozó lap által történik.Megvizsgálva a kormányoszlopon levő dugattyút, látható, hogy az hidromotorként üzemel, ebből kiindulva pedig belátható, hogy erre a célra bármilyen típusú hidromotor megfelel.

Az orbit motorok szivattyúként is használhatók. Kis fordulatszámon is nagy folyadékszállításúak, ezért kormányszerkezet esetén kiválóan használhatók. Ezzel következő cikkünkben foglalkozunk, valamint kitérünk a csúszókormányzásra is.

Klinger János tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=273