http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Hidrosztatikus gépek kormányzása II. - A szervokormány

Szakcikkek

A szervokormánynál lényegében minden mechanikus elem megtalálható, amely önmagában is lehetővé teszi a kormányzást, de a kormányerő legnagyobb részét egy komplett hidraulikus berendezés biztosítja, ezért hidromechanikus kormányzásnak is szokták nevezni.

A következő ábrán látható szervokormány mechanikus szerkezete csigaorsós, csigaszegmenses kombináció. A kormányoszlopon azonban vezérlőtolattyút (4) is találunk, ami hidraulikus útváltót működtet.Az ábrán jobbra fordulás folyamata van szemléltetve. Nézzük először a mechanikus kormányzást. Tételezzük fel, hogy a jármű motorja elromlott és a gépet vontatni kell. A kormánykereket (3) jobbra fordítva a kormányoszlopon lévő balmenetes kormánycsiga (5) elfordítja a csigaszegmenst (10) a jelzett irányba. A csigaszegmens tengelyére ékelt kormánykar (11) előrenyomja a kormánytolórudat (6), ami ugyancsak jobbra forgatja az irányítókart (7), ez pedig a jobb első kereket, amely összeköttetésben van az első tengely előtt elhelyezett kormánytrapéz összekötőrúdján (9) keresztül a bal első kerékkel. A gép tehát jobbra kanyarodik.

A hidraulikus rásegítést a mechanikus kormányrendszer vezérli. Ha a motor jár, a szervokormányt kiszolgáló fogaskerék szivattyút (2) mindig hajtja, mert az közvetlenül kapcsolódik a főtengelyhez, és kikapcsolni rendszerint nem lehet. Ilyenkor a kormányzási munkát a hidraulika végzi. Ha a kormánykereket (3) jobbra forgatjuk, először a csigaszegmens (10) fordul el ugyanúgy, ahogy mechanikus kormányzáskor, de csak addig, amíg a kerekek ellenállásba nem ütköznek, és kissé meg nem feszülnek. Ekkor a vezérlőtolattyú (4) felfele elmozdul. A vezérlőtolattyú vállai között összeköttetésbe kerül a szivattyútól (2) jövő nyomócsatorna a kettős működésű munkahenger (8) bal oldali részével. Az olajnyomás elmozdítja a dugattyút jobbra, és a trapézkarokon (7) át elfordítja az első kerekeket jobbra. A munkahenger (8) jobb oldali teréből az olaj a vezérlőtolattyún (4) keresztül a tartályba (1) szorul vissza.

Nézzük a mechanikus kormányzást balra forduláskor! A kormánykereket (3) balra fordítva a kormányoszlopon lévő balmenetes kormánycsiga (5) elfordítja a csigaszegmenst (10) a jelzett iránnyal ellentétes irányba. A csigaszegmens tengelyére ékelt kormánykar (11) hátrahúzza a kormánytolórudat (6), ami ugyancsak balra forgatja az irányítókart (7), ez pedig a jobb első kereket, amely összeköttetésben van az első tengely előtt elhelyezett kormánytrapéz összekötőrúdján (9) keresztül a bal első kerékkel. A gép tehát balra kanyarodik.

Hidraulikus kormányzás esetén, ha a kormánykereket (3) balra forgatjuk, először a csigaszegmens (10) fordul el ugyanúgy, ahogy mechanikus kormányzáskor, de csak addig, amíg a kerekek ellenállásba nem ütköznek, és kissé meg nem feszülnek. Ekkor a vezérlőtolattyú (4) lefelé mozdul. A vezérlőtolattyú vállai között összeköttetésbe kerül a szivattyútól (2) jövő nyomócsatorna a kettős működésű munkahenger (8) jobb oldali részével. Az olajnyomás elmozdítja a dugattyút jobbra, és a trapézkarokon (7) át elfordítja az első kerekeket balra. A munkahenger (8) bal oldali teréből az olaj a vezérlőtolattyún (4) keresztül a tartályba (1) áramlik.

Tömbrendszerű szervokormány

A vezérlőtolattyút (15) a kormányoszloppal elforgatott kormánycsiga (11) mozgatja. A csiga a kormánykerék elfordításakor a kormánytengelyre (16) rögzített csigaszegmensen (10) hosszirányban egy kissé elmozdul. A rugóval terhelt tolócsapok (14) a vezérlőtolattyút elmozdítják. Az elmozdított vezérlőtolattyú a szivattyú (13) által szállított olajat a kettős működésű munkahenger (1) egyik terébe irányítja, amely a munkadugattyút (2) elmozdítja, a dugattyú szárához csatlakozik a fogasléc (3), amely a kormánytengelyen a csigaszegmenssel szemben rögzített fogasívhez (7) kapcsolódik. A fogasléc a fogasíven keresztül a kormánytengelyt elfordítja, melynek végére szerelt kormánykar (8) a kormányzott kerekeket fordítja el. Az elforduló kormánytengely a csigaszegmenshez kapcsolódó csigát hosszirányban visszahúzza, és a rugóval terhelt tolócsapok a vezérlőtolattyú semleges helyzetét visszaállítja. Kormányzás közben a munkahenger terheletlen oldaláról az olaj a kormánymű házban kiképzett tartályba áramlik vissza. A nyomáshatároló (12) lehetővé teszi, hogy túlnyomás esetén a szállított olaj a vezérlő útváltó megkerülésével a tartályba jusson vissza.Klinger János tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal

A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=271