http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Hidrosztatikus gépek kormányzása I. - Szabványi előírások

Szakcikkek

A kerekes erőgépek tömeg és teljesítménynövekedésének velejárója lett a kormányzási erőszükséglet növekedése. Ennek ellensúlyozása megoldható lenne a kormányzási áttétel növelésével, de az a kormányzási idő megnövekedéséhez vezetne. Ezek a tények másfajta megoldást tettek szükségszerűvé. Mivel ezekben a gépekben amúgy is van már hidraulikus kör, kézenfekvő, hogy ezt a problémát is a hidraulika segítségével oldjuk meg.

Az MSZ-07 4016-78 1994-es újradolgozott kiadásának előírásai:

Fogalom-meghatározások:

Hidrosztatikus kormányzás: a járművek kormányszerkezetének hidrosztatikus elven történő működése (a kormánykerék és a kormányozott kerekek – csuklós járművek esetén a váztagok – között nincs erőátvivő kapcsolat). A vezető a kormánykerékkel a kormányberendezést működtető szerkezet vezérlését végzi. Ennek a kormányzott elemen a kormánykerék elfordításával arányos elmozdulást kell lehetővé tennie.

Kétkörös kormányszerkezet: két hidraulikus energiaforrással ellátott kormányszerkezet, amelynek első (fő) energiaellátója kiesésekor automatikusan bekapcsolódik egy tartalék energiaellátó.(Szivattyú, vagy egyéb elem.)

Egykörös kormányszerkezet: egyetlen energiaellátóval felszerelt szerkezet.

Egykörös kormányszerkezet, szükségkormányzási képességgel: az az egykörös kormányszerkezet, amely az energiaellátó meghibásodása esetén - nagyobb kormányzási erőszükséglettel – szükségkormányzásra alkalmas.

Egykörös kormányszerkezet, szükségkormányzási képesség nélkül: az az egykörös kormányszerkezet, amely az energiaellátó meghibásodása esetén üzemképtelenné, a jármű pedig kormányozhatatlanná válik.

A kormány kitérítési ideje: az az időtartam, amely a kormányzott elemnek középállásból valamelyik szélső állásba való elmozdításához szükséges.

A kormányzásra vonatkozó követelmények:

Kétkörös kormányszerkezet:

- Kétkörös kormányszerkezet esetén a menetsebesség max. 50 km/h.
- A második energiaellátó bekapcsolódásának önműködően, az első kiesésével egyidejűleg kell történnie. (Ezt biztonsági elem jelezze)
- A második energiaellátó működése folyamán a kormányerő-szükséglet nem haladhatja meg a 250 N értéket.
- Ha a második energiaellátó energiatároló, akkor ennek tárolókapacitása legalább 7 teljes kormányzási műveletet biztosítson.
- A kormány kitérítési ideje max. 3 s.

Egykörös kormányszerkezet, szükségkormányzási képességgel:

- A menetsebesség max. 40 km/h.
- A szükségkormányzás legnagyobb erőszükséglete 450 N lehet (ezt biztonsági elemnek jeleznie kell)
- Az üzemi kormány max. kitérítési ideje 3 s, a szükségkormányé max. 4 s.

Egykörös kormányszerkezet, szükségkormányzási képesség nélkül:

- A menetsebesség max. 15 km/h.
- A kormány kitérítési ideje max. 5 s.

A hidraulikus elemekre vonatkozó követelmények:

Az olajtartály:

- A kormányszerkezet hidraulikus rendszerének akkor lehet közös olajtartálya más munkavégző hidraulikus elemmel, ha ez utóbbi zárt rendszert képez, és menethelyzetben a kormányhidraulika rendszertől az olajat nem veheti el. A kétkörös kormányszerkezet tartalék körének olaja külön tartályban legyen.
- A kormánymű olajtartályának minimális térfogata a kormányhidraulika kör elemi térfogatának legalább 1.5 - szerese legyen. Egyéb hidraulika körökkel közös olajtartály esetén az egyéb körök folyadékszükséglete ezen felül biztosítandó.
- Az olajtartály biztonsági szintjét ellenőrző berendezés jelezze.

Az olajszivattyú:

- Kétkörös kormányrendszereknél az egyik szivattyút a járműmotorról, a másik szivattyút a járműmotortól függetlenül kell hajtani. A hajtás minden esetben ki nem kapcsolható, közvetlen hajtás legyen, kivéve az akkumulátorról elektromotorral hajtott szivattyú esetén.
- Amennyiben a szivattyú hajtása ékszíjjal történik, legalább két olyan ékszíj alkalmazása szükséges, amely mindegyike külön-külön is elegendő az erőátvitelhez.
- A szivattyút hajtó motor maximális és az önvontatáshoz szükséges minimális fordulatszámnál szállított folyadékmennyiségek aránya a következő lehet:

A max. 50 km/h sebességű járműveknél max. 1.3:1
A max. 40 km/h sebességű járműveknél max. 1.4:1
A max. 15 km/h sebességű járműveknél max. 1.5:1

Az irányító készülékek:

- A nyomáshatároló: mind a primer, mind a szekunder kör nyomáshatárolójának kiképzése és beállítása olyan legyen, hogy megfelelően elláthassák a körök védelmét túlnyomással szemben.
- Az áramállandósító: beállítása olyan legyen, hogy a szivattyú által szállított folyadékmennyiség növekedésével (a fordulatszám emelkedése esetén) feleslegessé váló folyadékmennyiséget elvezesse.

A vezérlő szerkezet:

- A kormánykerék holtjátékának megengedhető értékei: min. 4°fok, max. 30 fok.
- A vezérlő szerkezet semleges állásában a kormányzott elemek nem mozdulhatnak el.
- Az üzemi kormányzásnál megengedhető legnagyobb kormányerő 60N.
- A vezérlőszerkezet üzemében nem engedhető meg kihagyás, rángatás, beszorulás, sem más egyéb rendellenesség.

A kormány-munkahenger:

- A munkahengereken méret- és alakváltozás nem léphet fel semmilyen üzemi körülmények között sem, a dugattyú elmozdulásának pedig folyamatosnak és rángatás-mentesnek kell lennie.

Az energiatároló:

- A tárolókapacitás akkora legyen, hogy – az üzemi szivattyú leállása esetén – 7 teljes kormányzási műveletet el lehessen végezni.
- Az energiatároló töltöttségi fokát állandóan jelezze egy műszer.
- Az energiatároló feleljen meg a nyomástartó edényekre vonatkozó előírásoknak.

Hidraulikus vezetékek:

- A csővezetékek kellő szilárdságúak legyenek, a biztonsági tényező minimális értéke 5, a határfeszültségre vonatkoztatva.
- A csőkötések szilárdak és szivárgásmentesek legyenek
- A vezetékek korrózió ellen védettek legyenek
- A csővezeték rendszer megfelelően rögzített legyen
- A tömlők repesztési nyomása a primer nyomáshatárolón beállítottnak legalább 5-szöröse legyen

Klinger János tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=270