http://www.gepnet.hu | info@gepnet.hu

Vasútépítés II – Vezérgépek (vol1)

Szakcikkek

A múlt heti történeti áttekintés után következzen egy kis géppark áttekintés. Melyek azok a gépek, amiket más építési munkáknál nem láthatunk? A Vasútépítés speciális gépeiről lesz szó ezen a héten a teljesség igénye nélkül. Nos kezdjük is a bemutatásokat az ágyazatrostálókkal és -rendezőkkel.

Ágyazatrostáló gép
Az ágyazatrostáló gépek feladata a vasúti pálya szennyezett zúzottkő anyagának megtisztítása a szennyezőanyagoktól (por, korom, homok, elporlott zúzottkőanyag, vasúti kocsikból kiszóródott szén, érc, műtrágya stb.) A szennyeződést növeli az alépítményből az ágyazatba feltóduló anyag, ezekből a legkellemetlenebb az agyag. Emiatt az ágyazatot időnként részlegesen vagy teljes keresztmetszetében rostálni kell.
A gépeknek az alábbi műveleteket kell folyamatosan elvégezni:
a szennyezett anyag kitermelése és elszállítása a rostaberendezésre
a szennyezett anyag megtisztítása, rostálása, a rostálás után a szétválasztott zúzottkő és szennyező anyag visszajuttatása a vágányba, illetve vasúti kocsiba (töltésoldalra).
A vágányhoz kötött gépeknél a vágány megszakítása nélkül kell az ágyazati anyagot az aljak alól kiágyazni.

Ágyazatrendező gépek
A vasúti felépítmény állékonysága jelentős mértékben függ a szabványos méretű ágyazatszelvénytől. Ennek kialakítására alkalmasak az ágyazatrendező gépek. Ezek a felépítményi karbantartó gépláncos technológiában a vágányszabályozó gépek után végzik a munkájukat.
A vezérgép a szabályozó gép, amely az aláverést, az emelést és az irányítást látja el. A vágányszabályozó gép megemeli a vágányt, ezért a szabályozás kőigényes művelet. A követ, a munkakezdés előtt önürítős kocsikkal a vágányba leosztják.
A gép elhaladása után az előírt ágyazat-keresztmetszetet elő kell állítani. Erre használatos az ágyazatrendező gép.
Az ágyazat kialakításához a gépek a következő főegységekkel működnek:

- oldalekék,
- homlokekék,
- forgókefe (seprű),
- szállítószalag (-ok),
- siló (tárolótartály) a kő tárolására.

Az oldalekék feladata az ágyazat szélének (rézsűjének) kialakítása. Ezt azáltal éri el, hogy a szabványos rézsűtől távolabb eső ágyazati köveket felhúzza, illetve a homlokeke által terelt felesleges köveket a rézsűbe tereli és kialakítja az előírt rézsűszöget.
A homlokekék a zúzottköveket terítik el az ágyazat szélén és a sínszálak között. A terítésen kívül biztosítják a zúzottkő átterelését a sínszál egyik oldaláról a másik oldalra. Az oldalekék és homlokekék általában egyidejűleg végzik munkájukat.

A forgókefe (seprű) a terelési munkák után az aljakon maradt zúzottkövet távolítja el. A seprű csőtengelyének radiális csonkjaira gumielemeket szereltek, amely a tengelyt megforgatva a felesleges zúzottkövet az aljakról felsepri.

A kisszállító szalag feladata a seprű által felszedett felesleges zúzottkő ágyazatszélre vagy rézsűjére továbbítása, illetve siló esetén a nagyszállítószalagra való terelése. A szalag a vágánytengelyre keresztirányban működik.

A silóval felszerelt részen van a nagyszállítószalag, amely általában magára a silóra is van építve. A szalag továbbítja a felesleges zúzottkövet a silóba. A fölös ágyazati anyag egy részét a si1óba lehet összegyűjteni. Ebből biztosítható a helyenként hiányzó kő pótlása, mind az alj-közben, mind az ágyazatszélen. A silóból a zúzottkövet az erre a célra kialakított surrantókon keresztül lehet kiengedni.

Remélem a nem az ágazatban dolgozók sok érdekességet találtak a rövid bemutatkozásokban.
A következő héten ismét elkanyarodunk a gépészettől egy picit, a vasútépítés jelene és jövője lesz a témánk, azaz a futó és tervezett magyarországi vasútépítési projektek. Gépészettel két hét mulva foglalkozunk ismét folytatva a vezérgépek sorát. Olvassa jövő héten is új írásunkat.


Gyimesi

A cikk az alábi címen érhető el az interneten:

http://gepnet.hu/index.php?hea=3&art=164