Útépítésnél alkalmazott tömörítési eljárások XXXIV.

Szakcikkek - 2011-10-08 19:40:15 nyomtatás cikk nyomtatásaAz aszfalttömörítő berendezések összehasonlítása I.

Összehasonlítási módszerek I.


A komplex rendszerek vizsgálatának elmélete különböző rendszerek összehasonlításával, illetve egyes rendszerek meghatározott értékrend szerinti preferencia sorrendjének a megállapításával a foglalkozik. Definíció szerint „komplex rendszernek tekintünk minden rendszert, amelyet egyidejűleg több tulajdonság alapján minősítünk”. E meghatározás szerint, ha bármely technikai eszközt vagy rendszert legalább két tulajdonság alapján minősítünk, akkor azt már komplex rendszernek kell tekinteni.

Az összehasonlítás menete, azaz maga a vizsgálat három fő lépésből áll. Az első lépésben az elemzés kiinduló alapjának tekinthető értékrend kerül meghatározásra. A második lépés az összemérési módszer kiválasztása. A szakirodalom meglehetősen sok eljárást ismertet, az egyszerűbbektől az összetettebbekig. Léteznek olyan speciális eljárások, melyeket meghatározott rendszerek minősítésére fejlesztettek ki, de a legtöbbjük univerzális, tehát lényegében mindenhol alkalmazható. Fontos szempont, hogy a mért rendszer összetettségéhez megfelelő pontosságú módszereket alkalmazzunk. A harmadik lépés az összehasonlítás elvégzése és az eredmények értékelése a megállapított értékrend és a kiválasztott módszer alapján.Az első lépés elvégzéséhez szükséges értékrendet a vizsgálat szempontjából meghatározó fontosságú tulajdonságok és a hozzájuk rendelt súlyukat jellemző számok alkotják. Azokat a tulajdonságokat, melyek a vizsgálathoz kiválasztásra kerülnek, értékelési tényezőknek (Ei), míg az értékelési tényezőkhöz rendelt, azok súlyát jellemző számot súlyszámoknak (vi) nevezzük. A súlyszámok meghatározására a szakirodalom három különböző módszert ismertet, ezek:
- a közvetlen becslés,
- a Churchman–Ackoff féle eljárás és
- a Guilford féle eljárás.

Matematikailag és pszichológiailag a legmegalapozottabbnak a Guilford eljárást tartják, ezért az alábbiakban ezt alkalmazzuk. A második lépés elvégzéséhez szükséges összemérési (összehasonlítási) eljárások közül pedig az általánosan ismert Kesselring és a KIPA módszerek közül választhatunk, majd a harmadik lépésben elvégezzük a szükséges számításokat, ábrázoljuk és értékeljük a kapott eredményeket.

Az összehasonlítások elvégzésekor, és ezen belül is az értékrend meghatározásakor felhasználjuk a matematikai statisztika néhány eljárását (mérési skálák, preferenciák, faktoranalízis), amelyek felhasználhatók a döntés előkészítésében és támogatásában. A következőkben ezen eljárások lényegét ismertetjük.

Mérési skálák

Az összehasonlítást a legtöbb módszer az alternatívák mellé rendelt számok segítségével végzi el. Objektumokhoz számok rendelése egy mérési feladat. Az eredmény információtartalmának a megismeréséhez ismerni kell a mérési skála típusát. Négy alapvető mérési skálát különböztet meg a szakirodalom, ezek:
- Névleges skála (a számok objektumokhoz való kötetlen hozzárendelését jelenti)
- Sorrendi skála (az egyenlőség axiómái mellett értelmezhetőek a sorrendiség axiómái is)
- Intervallumskála (csak az egyenlőség és a sorrendiség axiómái teljesülnek, de az intervallumokra érvényesek az additivitási axiómák is)
- Arányskála (rendelkezik az additivitási tulajdonságokkal is)
A mérési skálák meghatározása szempontjából a relációk és a műveletek közül az egyenlőség, a sorrendiség és az additivitás minősül lényegesnek.

Lambert Zoltán diplomaterve alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén