MSZ EN ISO szabványosítás XI.

Szakcikkek - 2010-12-17 21:14:33 nyomtatás cikk nyomtatásaMSZ EN 474-1:1997 szabvány
(Földmunkagépek. Biztonság. Általános követelmények)


Villamos alkatrészek

A villamos alkatrészeket és vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy a mechanikai és környezet okozta károsodások elkerülhetők legyenek.
A gépeken jól hozzáférhető helyen kell, hogy legyen csatlakozó aljzat karbantartási és javítási munkákhoz. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy a helytelen csatlakozást megakadályozzák.
A villamos áramkörökbe biztosítékot kell beépíteni. Egyes áramköröket úgy kell kialakítani, hogy ne legyen lehetséges az összes figyelmeztető berendezés egyidejű kikapcsolása. Lehetőség szerint az áramköröket úgy kell tervezni, hogy elviseljék az előre látható túlterhelést.

Az akkumlátorokat fogantyúval kell ellátni, és a helyükön szilárdan kell rögzíteni, valamint könnyen hozzáférhetőnek és cserélhetőnek kell lenniük. Az akkumlátor elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a gép felborulásakor se veszélyeztesse a gép vezetőjét az akkumlátorsav és maró gőze. A pozitív sarkot szigetelőanyaggal kell befedni. Az akkumlátor villamosan egyszerűen leválasztható legyen, ha ez nem lehetséges, kapcsolót kell hozzá kialakítani.

Vezetékek és tömlők

A vezetékeket és tömlőket úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy elkerülhetőek legyenek a forró felülettel való érintkezések, súrlódások és más külső károsodások. Lehetőség szerint úgy kell elhelyezni őket, hogy szemrevételezéssel ellenőrizhetők legyenek.
Az 5 Mpa és 50°C feletti folyadékot szállító tömlőket, és veszélyes folyadéksugarat kibocsátó alkatrészeket el kell látni védőburkolattal, ha a vezetőtől 1 méternél kisebb távolságra vannak.

Nyomástartó edények, üzemanyag- és hidraulikatartályok

A tartályokon a nyitás vagy javítás előtti nyomáscsökkentéshez berendezést kell elhelyezni. A tartályok töltőnyílásainak könnyen hozzáférhető helyen kell lenniük, a fülkén kívül kell elhelyezni és zárható tartályfedéllel kell ellátni őket.
A nyomástartó edényeknek meg kell felelniük az EN 286 (Egyszerű lég- és nitrogéntartályok) szabványnak.

Tűzvédelem

A kezelőhely padlójának, belső burkolatának, párnázásának tűzálló anyagból kell készülnie, aminek lángterjedése nem haladhatja meg a 250 mm/min-t.
A 30 kW feletti motorteljesítményű gépeken könnyen elérhető helyen tűzoltó készüléket kell biztosítani, vagy a gépnek beépített tűzoltó berendezéssel kell rendelkeznie.

Karbantartás

A gépeket úgy kell kialakítani és tervezni, hogy a szokásos kenési és karbantartási munkák biztonságosan, és, ha lehet, álló motor mellett elvégezhetők legyenek. A karbantartáshoz szükséges nyílások méreteit az ISO 2860 (Földmunkagépek. Legkisebb kezelőtér méretek) szabvány tartalmazza. A gépet, ha lehet, úgy kell kialakítani, hogy a tartályok töltése és a kenés a földről elvégezhető legyen. Az olyan alkatrészek, amelyek gyakori karbantartást igényelnek, könnyen hozzáférhetők legyenek. A gépen legyen jól hozzáférhető és zárható hely a gyártó által ajánlott szerszámok számára.
Ha a karbantartási munkák csak megemelt munkaszerelék mellett végezhetők el, ezeket a részeket mechanikusan alá kell támasztani.
A motortér könnyen hozzáférhető legyen. Illetéktelenek hozzáférése ellen biztosítani kell.

Gépkönyv és javítási utasítás

A gépkönyv a kezelési és a karbantartási leírásokat tartalmazza. Az EU hivatalos nyelveinek egyikén, és a gépet használó nyelvén kell, hogy készüljön. Minden gépet gépkönyvvel együtt kell szállítani. Alakjára és tartalmára az ISO /=50 (Földmunkagépek üzemeltetési és karbantartási kézikönyveinek alakja és tartalma) ad előírásokat.
A kezelőhely közelében kell helyet biztosítani a gépkönyv biztonságos tárolására. Ha a fülke nem zárható, akkor a tárolónak zárhatónak kell lennie.
A javítási utasításnak elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy szakképzett személyzet veszély nélkül elvégezhesse a javítást és a szét-, valamint összeszerelést.

A gép megjelölése

Minden gépen fel kell tüntetni a következőket, könnyen felismerhető helyen és maradóan:
• a gyártó nevét és címét
• az előírt megjelöléseket (pl.: CE jelölés)
• a típus vagy sorozat megjelölését
• a sorszámot, ha van
• a gyártási évet
• a hasznos motorteljesítményt kW-ban
• a tömeget kg-ban, a leggyakrabban használt szerelvényekkel együtt
• ha a gép vontatógép, akkor a legnagyobb vonóerőt N-ban és a vonóhorog legnagyobb függőleges terhelését N-ban
• további teljesítmény adatokat

Ha szükséges, fel kell tüntetni még:
• a használat feltételeit
• a vizsgálati vagy megfelelési jelet
• utalásokat a vonatkozó szabványokra
• a gyártási évet vagy az élettartam végének évét
• utasításokat a használathoz és karbantartáshoz

Figyelmeztető jelek

Ha a földmunkagép vagy szerelékeinek mozgása olyan veszélyeket okoz, amelyeket kívülálló nem ismerhet fel, a gépen figyelmeztető jeleknek kell lenni, amelyek óvnak a működő gép megközelítésétől.

A biztonsági követelmények igazolása

Igazolni kell, hogy a földmunkagép fejlesztésekor és gyártásakor az ebben a szabványban lévő biztonsági követelményeket figyelembe vették. Ezt vizsgálatokkal és bizonylatokkal kell igazolni.

Kovács Dániel tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén