MSZ EN ISO szabványosítás III.

Szakcikkek - 2010-10-18 13:19:17 nyomtatás cikk nyomtatásaA hazai szabványosítás, Magyar Szabványügyi Testület – MSZT

A magyar szabványosításról törvény szól. A törvényt 1995-ben fogadták el az Országgyűlésben. A szabványosításra vonatkozó főbb alapelvei a következők:


• közérdek képviselete a szabványosításban
• áttekinthetőség és nyilvánosság a szabványkidolgozás folyamatában
• tárgyszerűség
• egységesség
• ellentmondástól mentesség
• önkéntesség a nemzeti szabványosításban való részvételnél
• nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes
• érdekcsoportok túlsúlyától való függetlenség
• alkalmazkodás a tudomány, a műszaki gyakorlat és a tapasztalat eredményeihez, szem előtt tartva a gazdasági viszonyokat
• alkalmazkodás a nemzetközi és az európai szabványokhoz
• a nemzeti szabványügyi szervezet nem nyereségorientált

A törvény egyik fontos rendelkezése, hogy Magyarországon szabványként csak nemzeti szabványt lehet közzé tenni. Tehát a közzététel előtt a nemzetközi (ISO) vagy európai (CEN/CENELEC) szabványokat be kell vezetni. Ezt a feladatot a törvény szerint kizárólag a nemzeti szabványügyi szervezet láthatja el.

A törvény kimondja, hogy a szabványokat csak a nemzeti szabványügyi szervezet forgalmazhatja, így biztosítottak a nemzeti, európai és nemzetközi szabványokkal kapcsolatos szerzői jogok.

Fontos még egyszer kiemelni, és ezt a törvény is külön leszögezi, hogy „a nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes”. Ez nem csak hazai, hanem európai és nemzetközi szinten is igaz.

A törvényt 2002-ben, az uniós csatlakozás előtt módosították. Itt szögezték le, hogy európai szabvány bevezetésekor ügyelni kell a szabványhoz kapcsolódó jogszabály(ok) harmonizációjára, ami az európai integráció része.

Kimondja még, hogy a nemzeti szabványügyi szervezet az MSZT, mint köztestület. Ennek szervezeti felépítésével, működésével kapcsolatos keretszabályokat is meghatározza.

Az MSZT felépítését a következő ábra szemlélteti:• Közgyűlés: Általában egy évben egyszer ülnek össze a tagok. A következők vannak a gyűlés napirendjén:
- az éves beszámoló elfogadása
- a költségvetési előirányzat jóváhagyása
- a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság munkatervének elfogadása
- eredmény-kimutatás
- a tisztségviselők megválasztása

• Szabványügyi Tanács: Az irányítással kapcsolatos tennivalókat látja el két Közgyűlés között. Legfontosabb feladata a nemzeti szabványok visszavonásának, kidolgozásának illetve módosításának jóváhagyása.

• Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Az MSZT gazdálkodását ellenőrzi és véleményezi a Közgyűlés felé.

• Nemzeti Műszaki Szabványosító Bizottság: Az MSZT keretein belül mintegy 190 ilyen bizottság (röviden: műszaki bizottság) tevékenykedik. Ezek igazodnak a nemzetközi és európai szabványügyi szervezetek műszaki bizottságainak rendszeréhez. Mint más szervezeteknél, itt is a műszaki bizottságok végzik a szakmai munkát.

• Programbizottság: az egymáshoz kapcsolódó szakterületeknél, a műszaki bizottságok elnökeiből alakítják koordinációs feladatokra

• Nemzeti Szakmai Bizottság: egy adott átfogó szakterület programbizottságainak elnökeiből és a szakterület szempontjából fontos MSZT tagszervezetek küldött képviselőiből álló bizottság

• Ügyintéző Szervezet: ügyviteli tevékenységet folytat; a testületi szervek, bizottságok adminisztratív teendőit segíti

Az MSZT főbb feladatai:

• nemzeti szabványok kidolgozása, jóváhagyása, közzététele, módosítása, visszavonása
• nemzetközi szabványok figyelemmel kísérése, szükség/lehetőség szerinti bevezetése, közzététele;
• európai szabványok nemzeti szabványként való bevezetése, közzététele; majd ehhez kapcsolódóan jogszabály-harmonizációs feladat teljesítése
• a nemzeti szabványosítás eljárási rendjének kidolgozása és egyeztetése az érdekelt felekkel
• részvétel és képviselet a nemzetközi és európai szervezetek munkájában saját képviseleti szerv útján; valamint a munka összehangolása az MSZT és a nemzetközi/európai szervek között
• szaktanácsadás és szakvéleményezés szabványügyi kérdésekben
• szabványosítással összefüggő kiadványok összeállítása és kiadása
• a nemzeti szabványjel használati rendjének kidolgozása
• a nemzeti szabványosítással kapcsolatos nemzetközi, illetve európai jelek honosítása, bevezetése
• termékek, szolgáltatások MSZT tanúsítási rendszerének (nemzeti szabványnak való megfelelés) létrehozása és működtetése
• jogszabályban rögzített műszaki követelmények vagy más normatívák szerinti tanúsítás végzése
• minőségbiztosítási rendszerek szabványok szerinti MSZT tanúsítása, összhangban európai és nemzetközi tanúsítási szervezetek előírásaival
• közreműködés az EU irányelvein alapuló magyar jogszabályok kidolgozásában
• külön gondoskodás a jogszabályokhoz kapcsolódó, illetve a jogszabályokban kikötött nemzeti szabványok (élet, egészség, testi épség, vagyon, környezet védelméről szólók) kidolgozásáról, kiadásáról
• közreműködés, véleményezés a nemzeti szabványosítással kapcsolatos jogszabályok előkészítésénél
• közreműködés a nemzeti szabványosítással kapcsolatos oktatásban, szakképzésekben
• a nemzeti szabványügyi szakértőkkel szembeni követelmények meghatározása, szakértői igazolványok kiadása
• információs központ működtetése; nemzeti, európai, nemzetközi szabványok/szabványtervezetek gyűjtése, rendszerezése; visszavont szabványok archiválása
• szabványok, velük kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása a szerzői jogoknak megfelelően meghatározott díjazás ellenében
• nemzeti szabványok és ezekkel kapcsolatos kiadványok forgalmazása díjazás ellenében
• nyilvántartás vezetése a különböző szabványokról, szabványtervezetekről, normatívákról, szabványügyi szakértőkről
• egyéb törvényben meghatározott feladatok

Az MSZT tevékenységét a nemzetközi és európai szabványügyi szervezetek egyezményes előírásai alapján végzi.

Kovács Dániel tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén