MSZ EN ISO szabványosítás II.

Szakcikkek - 2010-10-12 18:25:22 nyomtatás cikk nyomtatásaEurópai szabványügyi szervezetek

Európai Szabványügyi Bizottság – CEN (Comité Europeén de Normalisation)

A CEN céljai:

• A nemzetközi szabványosítás eredményeinek átültetése európai síkra. Ennek érdekében az ISO és a CEN összehangolja szabványosítási tervét. Ezenkívül törekednek arra, hogy a szabványok bevezetése egyszerre legyen lehetséges, mind nemzetközi, mind európai szinten.
• A másik cél olyan európai szabványok alkotása, amelyeket a CEN tagjai módosítás nélkül be tudnak vezetni.
• Az EU „új megközelítés” („new approach”) elve szerint alkotott jogszabályaihoz kapcsolódó szabványok kidolgozása. Az új megközelítés elvét az EU tagországok jogszabályainak összehangolására alkották meg a műszaki szabályozás területén. Itt a biztonsággal, környezetvédelemmel, egészségüggyel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az egységesített jogszabály csak lényeges követelményeket tesz kötelezővé. A részletek kidolgozásáról a szabványosítás gondoskodik.

A CEN felépítése:• Közgyűlés: A CEN legmagasabb szintű szervezete. Évente egyszer ül össze. A közgyűlésben az állandó tagok rendelkeznek szavazati joggal. A tagok delegációiban a nemzeti szabványügyi testületek képviselői találhatók. A közgyűlésen még részt vesznek együttműködő intézmények, társult tagok és intézmények (pl.: ISO, IEC, CENELEC, ETSI, stb.). Ezeknek azonban szavazati joguk nincs. A közgyűlés dolgozza ki és hagyja jóvá a CEN-re vonatkozó szabályokat.
• Ügyvezető igazgatóság: A CEN ügyeit irányítja, intézkedéseket foganatosít a kitűzött célok eléréséhez.
• Műszaki Igazgatóság: A szabványosítás munkaprogramját ellenőrzi. A műszaki bizottságokat irányítja
• Programbizottság: Egy-egy ágazaton belül összehangolja és időben koordinálja a szabványosítást. Ez alapján ajánlásokat tesznek a felettük álló szervezeteknek.
• Műszaki Bizottságok: Feladata szabványok kidolgozása. A Műszaki Igazgatóság hozza létre pontosan meghatározott feladatkörrel és működési területtel. A bizottságnak figyelembe kell venni a munkaterületéhez tartozó nemzetközi szabványokat, valamint a témában érdekelt nemzetközi szervezetektől illetve tagoktól kapott ajánlásokat. A bizottság felel az általa készített szabványokkal kapcsolatban felmerülő módosítási vagy értelmezési kérdésekért.
• Albizottságok: Egy adott téma szabványosításának gyakran szerteágazó tevékenységét különböző szakértőkből álló munkacsoportok végzik. Ezek koordinálására alakul meg.

Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság – CENELEC (Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique)

A CENELEC tevékenysége:

A szervezet gyakorlatilag az IEC regionális megfelelője. Tevékenységének 75%-a az IEC szabványok átvételéből áll. Ez azonban nem csupán formális átvételt jelent, hanem ilyenkor foglalkozni kell a szabvány bevezetésével, és az ellentmondó szabványok visszavonásával is.

A CENELEC felépítése:

A szervezet felépítése és működése hasonló a CEN-hez. A kisebb eltérésekről itt nem érdemes szót ejteni.

Nemzeti szabványügyi testületek

A nemzeti szabványügyi szervezetek főbb tevékenységei a következők:

• képviseleti kötelességek biztosítása nemzetközi és európai szabványosító szervezeteknél
• nemzeti szakértők oktatása, tájékoztatása, kiküldése
• európai és nemzetközi szabványtervezetek közzé tétele hozzászólásra
• nemzetközi és európai szabványok beépítése a nemzeti szabványok közé
• nemzetközi és európai szervezetek műszaki bizottságainak titkársági feladatainak segítése
• szabványok forgalmazása, ezekkel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése
• nemzeti szabványok alkalmazásának ellenőrzése
• szabványosítással kapcsolatban felmerülő panaszok, bejelentések kezelése
• adatszolgáltatás nemzetközi és európai szabványügyi szervezeteknek

A nemzeti szabványügyi testületek a szabványosítás folyamatában fontos szerepet játszanak, és tevékenyen részt vesznek benne. Ezt a munkát a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok végzik. A bizottságokat úgy állítják össze, hogy szakmailag együtt tudjanak működni a nemzetközi műszaki bizottságokkal a szabványosításban. Ehhez biztosítja a testület a megfelelő szakértők tájékoztatását, motiválását, kiküldetését. A bizottságok képviselik következetesen a nemzeti álláspontot, és gondoskodnak arról, hogy olyan európai szabványok szülessenek, amelyek beilleszthetők a nemzeti szabványrendszerbe. Ebből látszódik, hogy a bizottságoknak nagyon fontos szerepük van a szabványosításban. Feladatuk maga a szabványosítás, azaz szabványok készítése, karbantartása, lépést tartva a fejlődéssel egy meghatározott szakterületen. A bizottságok legalább ötévenként felülvizsgálják a hozzájuk tartozó szabványokat műszaki érvényességi szempontból. A nemzeti műszaki szabványosító bizottságok aktívan részt vesznek a CEN és az ISO munkájában is. A bizottságokban az adott szakterület érdekelt felei találhatók a szakértők mellett. Az érdekelt felek (pl.: fogyasztói szervezetek, kormányzati szervek, vállalatok, tudományos intézetek) képviselőik által vesznek részt a bizottságok munkájában, aktívan vagy levelezés útján. A bizottságot a titkár (szabványosító menedzser) képviseli nemzeti és nemzetközi szinten is.

Kovács Dániel tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén