Az MSZ EN 500-as szabványcsalád

Szakcikkek - 2010-02-15 16:36:49 nyomtatás cikk nyomtatásaTovábbra is maradunk az útépítés témakörénél. Mai cikkünkben az útépítő gépekkel foglalkozó szabványokból merítünk.

Mivel Magyarországon nem folyik jelentős építőgépgyártás, így olyan szabványokat és olyan szabványrészleteket mutatunk be, amik az üzemeltetés során előtérbe kerülhetnek.
Az MSZ EN 500-as szabványcsaládot ismertetjük, ami a gépek biztonságára fekteti a hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb dolog, legyen szó üzemeltetésről, vagy bérbeadásról. A szabványcsalád az alábbi szabványokból áll:

• MSZ EN 500-1: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
1 .rész: Közös követelmények.
• MSZ EN 500-2: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
2 .rész: Útmaró gépek egyedi követelményei.
• MSZ EN 500-3: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
3 .rész: Talajstabilizáló gépek egyedi követelményei.
• MSZ EN 500-4: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
4 .rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei.
• MSZ EN 500-5: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
5 .rész: Hézagvágók egyedi követelményei.

MSZ EN 500-1: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
1. rész: Közös követelmények.


Fogalommeghatározások:

Mobil útépítő gépek:
A mobil útépítő gépek az utak építésére, karbantartására, és az útburkolati jelek készítésére való gépek.

Üzemi tömeg:
Az üzemi tömeg az alapgép tömegével egyenlő, beleértve a szerszámok és munkaszerelékek tömegét, továbbá a félig töltött üzemanyagtartályt, valamint a teljesen feltöltött hidraulikaolaj-tartályokat.

Biztonsági követelmények:

Világítás:
A gépen elhelyezkedő gépkezelő által működtetett, 20 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű mobil útépítő gépeket munkavilágítással kell felszerelni. Féklámpával és/ vagy hátrameneti lámpával nem szükséges felszerelni. A következő ábra szerinti C,D,E,F,G,H pontokban a munkavilágítás minimum 15 lx legyen.Csatlakozási helyek emeléshez és rakodáshoz:
A gépen a biztonságos fel és lerakodáshoz, illetve a szállításhoz megfelelő csatlakozási helyek legyenek.
40 kg üzemi tömegig elegendő az e célra is alkalmazható fogantyú.

Vontatás:
A 200 kg-nál nagyobb üzemi tömegő mobil útépítő gépeket úgy kell felszerelni, hogy rövid távon (maximum 300 m) vontatható legyen.

Gyalogvezérlésű gépek:
Haladási sebesség előre maximálisan 6 km/h, hátramenetben pedig 2,5 km/h legyen.

Kormányrendszer:
A mobil útépítő gépeket a biztonságos manőverezést garantáló kormányrendszerrel kell felszerelni. A 20 km/h-nál nagyobb haladási sebesség elérésére képes, a gépen elhelyezkedő kezelő által irányított, gumikerekes mobil útépítő gépeket az ISO 5010:1992 szerinti kormányrendszerrel kell felszerelni.

Fülkék:
Az ajtók, ablakok és tetők nyitott és zárt helyzetben is rögzíthetők legyenek, önmaguktól ne záródjanak be.

Indítás:
Villamos, pneumatikus, vagy hidraulikus motorral/indítómotorral felszerelt gépek rendelkezzenek semleges állásból indító rendszerrel, amely megakadályozza az indítást, ha a veszélyes működések kezelőelemei nem kikapcsolt helyzetben vannak.

Leállítás:
Az ISO 6682:1986 szerinti „kényelmi tartományban” legyen elhelyezve az összes veszélyes működést leállítani képes vészkapcsoló.
0,5 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képes, gyalogvezérlésű gépek haladásának
működtetését a gép mögött haladva folyamatosan bekapcsolt helyzetben kelljen tartani.

A kezelőállás és a karbantartási helyek megközelítése:
A feljárók felülete tartós kivitelű, csúszásgátló anyaggal legyen borítva. Ezt az állapotot az alkalmazott anyagnál például kockás mintázatú, rácsos, érdesített vagy párnázott lemezek alkalmazásával lehet elérni.

Tűzvédelem:
A kezelőtér padlózata és a fülke belső kárpitozása és szigetelése tűzálló anyagból készüljön. A legnagyobb égésterjedési sebesség az ISO 3795:1989 szerint vizsgálva 250 mm/min legyen.

Jelzőeszözök és figyelmeztető jelzések:
A gépen elhelyezkedő kezelő által irányított mobil útépítő gépek rendelkezzenek figyelmeztető hangjelző eszközzel. A létrehozott hangszint az ISO 9533:1989 szerint mérve a gép elejétől 7 m távolságban legalább 93 dB legyen. A figyelmeztető hangjelző eszközt a kezelőtérből lehessen működtetni.
A csuklósan osztott gépek csuklóelfordulási tartományát mindkét oldalon meg kell jelölni az alábbi ábrával aminek az oldalai minimum 60 mm legyen.Üzemeltetési kézikönyv:
A mobil útépítő gépeket üzemeltetési kézikönyvvel kell ellátni. Az üzemeltetési kézikönyv a gép értékesítési helyének megfelelően az adott ország egyik hivatalos nyelvén jelenjen meg.
Az üzemeltetési kézikönyvben kell meghatározni azokat az eseteket, amikor egyéni védőfelszerelés használata szükséges.
A kézikönyv ismertesse a csatlakozási helyek használatának módját emeléskor és lekötözéskor.
Az üzemeltetési kézikönyv részei:
- kezelési utasítás,
- karbantartási utasítás,
- tartalékalkatrész-jegyzék.

Megjelölés:
A gyártmányazonosító táblán a következő tájékoztató adatokat kell feltüntetni:
- a gyártó nevét és címét,
- a kötelező jelöléseket,
- a sorozat vagy a típus megjelölését,
- a gyártási évet,
- a sorozatszámot, ha van,
- az üzemi tömeget,
- a névleges teljesítményt kW-ban.

A biztonsági követelmények/intézkedések teljesítésének ellenőrzése és igazolása:
- mérés,
- átvizsgálás szemrevételezéssel,
- vizsgálat, amelynek módszere valamely külön követelményre vonatkozó szabványban van előírva,
- a dokumentáció tartalmának kiértékelése, amelyet a gyártó köteles elvégezni, hogy például a külső beszállítók által gyártott részegységeket a vonatkozó szabványok szerint gyártották-e.
Megjegyzés:
A közös követelmények tartalmazzák azokat az átfogó előírásokat, amelyek minden gépcsoportra vonatkoznak. Ezért a továbbiakban csak azokat a szabványrészleteket emelem ki, amelyek speciálisak az adott gépekre.

MSZ EN 500-2: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
2 .rész: Útmaró gépek egyedi követelményei.


A mozgó alkatrészek által okozott veszélyekkel szembeni óvintézkedések:
Maróberendezés

A maróberendezés leállítása járó meghajtó egység mellett is lehetséges legyen.
A maróberendezést védőburkolattal kell ellátni, amely megakadályozza a:
- véletlen fizikai érintkezést,
- a törmelék nagy részének szétszóródását.
A hátsó burkolatot az alábbi ábra szerint kell elkészíteni, a láb mozgástartományában fellépő veszélyekre tekintettel.Lábvédők:
A kezelőtér és/vagy a feljáró közelében lévő kerekeken és lánctalpakon lábvédő burkolat legyen.

A maródob süllyesztése:
A gépen legyen olyan biztonsági eszköz, amely a maródob marási üzemmódba való süllyesztésekor minden szándékolatlan elmozdulást megakadályoz.

Jelzőeszközök és figyelmeztető jelzések:
A maródob körüli védőeszközökön egyértelműen látható és maradandóan elhelyezett, az alábbi ábra szerinti figyelmeztető jelzés legyen. A háromszög minimális oldalhossza 60 mm.MSZ EN 500-3: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
3 .rész: Talajstabilizáló gépek egyedi követelményei.


A talajstabilizáló gépek követelményei a maró gépek követelményein túl az alábbi
követelmények:

Fékrendszerek:

Fogalommeghatározások:

Üzemi fékrendszer: Elsődleges rendszer, amelynek feladata a gép megállítása és rövid ideig tartó megtartása.

Második (biztonsági) fékrendszer: Olyan rendszer, amelynek feladata az üzemi fékrendszer bármilyen hibája esetén a gép megállítása.

Rögzítő fékrendszer: Olyan rendszer, amelynek feladata a megállított gép helyzetének hosszabb időn keresztül való megtartása.

A fékrendszer teljesítménye:

Üzemi fékrendszer: Minden gép legyen felszerelve a kezelőállásból működtethető üzemi fékrendszerrel.
Az üzemi fékrendszer képes legyen megtartani a gépet olyan lejtőn, amely a következő kettő közül kisebb:
- 20%-os lejtő,
- a géppel leküzdhető legnagyobb emelkedő.

Második (biztonsági) fékrendszer: A második fékrendszer a kezelőállásból legyen működtethető. A rendszer úgy legyen kialakítva, hogy a gépkezelő nem tudja oldani, ha a gép megállása után, nem működtethető azonnal újra.

Rögzítő fékrendszer: Minden gép legyen a kezelőállásból működtethető rögzítő fékrendszerrel. A rögzítő fékrendszer legyen képes a gépet 15%-os lejtőn, legnagyobb össztömegével, álló helyzetben megtartani.
Vizsgálati követelmények:
- Minden a fékrendszerrel kapcsolatos jellemző, nevezetesen a gumiméret és -nyomás, a riasztóberendezések működtetési pontjai stb., legyenek a gép gyártója által előírt műszaki adatok szerinti. A fékrendszer egyik teljesítményvizsgálata során se kerüljön sor kézi átállásra.
- A gépet a gyártó által megadott legnagyobb tömeggel kell vizsgálni.
- A féktávolságot méterben, a fék működtetésének kezdeti pontjától a gép nyugalmi állapotba kerülésének pontjáig kell mérni.
- A fékvizsgálatokat a gép legnagyobb sebességéről indítva kell elvégezni.
- A vizsgálatok során késleltető szerkezet nem alkalmazható, csak ha azt külön vizsgálat másképpen nem határozza meg, vagy ha a késleltető szerkezet működtetése mindig a vizsgált üzemi és második fékrendszer vezérlésén keresztül működik.
- A kívánt fékezési teljesítmény eléréséhez szükséges, a fékrendszert működésbe hozó erő ne legyen nagyobb a prEN 23450:1994 1. táblázata szerinti értékeknél.
- Azokon a gépeken, ahol üzemi fékként hidrosztatikus féket használnak, a rendszer megtartási és megállítási képességét járó motorral kell vizsgálni.
- Vibrációs gépek vizsgálata esetén, az összes vizsgálatot vibráció nélkül kell elvégezni.
A fékteljesítményre vonatkozó követelményeket az alábbi táblázat foglalja össze:A fékvizsgálat műszerei:
A vizsgálati pálya kemény, száraz, megfelelően tömörített alappal rendelkező felületű legyen. A pálya a haladási irányra merőlegesen maximum 3%-ot lejtsen. A haladási irányba a lejtés vagy emelkedés ne haladja meg a 2%-ot.
- A féktávolságot mérő eszköz ±1%-os pontosságú legyen,
- a gép sebességének mérőeszköze ±3%-os pontosságú legyen,
- a gép tömegének meghatározásához használt eszköz pontossága ±2,5% legyen,
- a fékrendszer energiaforrásának mérésére alkalmazott mérőeszköz pontossága ±3% legyen,
- a gépkezelő által kifejtett, a fékrendszer működtetéséhez szükséges erő mérőeszköze ±3% legyen.

MSZ EN 500-4: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
4 .rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei.


A gép kialakítása a működtetés és a kezelés szempontjából:
A gyalogvezérlésű egydobos hengerek kormányzó elemének (kormányrúd) függőleges irányú veszélyes túllendülésének megakadályozására a fogantyúnak nem szabad 0,2 méternél közelebb, illetve 1,4 méternél távolabb kerülnie a talajfelszínhez képest.

A fékberendezés kritériumai és vizsgálata az MSZ EN 500-3 szerint.

Felborulás elleni védelem:
A gépen elhelyezkedő gépkezelőt igénylő tömörítőgépeken az ISO 3471:1986 és az e szabvány C melléklete szerinti felboruláskor védő szerkezet (ROPS) legyen. A vezetőülésen az ISO 6683:1981 szerinti biztonsági öv legyen.

MSZ EN 500-5: Mobil útépítő gépek. Biztonság.
5 .rész: Hézagvágók egyedi követelményei.


Indítás:
A saját hajtású hézagvágókon legyen olyan eszköz, amely lehetővé teszi a hajtásrendszer lekapcsolását a vágószerszámról.

Leállítás:
A hézagvágókon legyen megállító szerkezet, pl. rögzítőfék, amely megakadályozza a gép véletlen mozgását.

1. Megjegyzés: Azokon a hézagvágókon, amelyek üzemi tömege kisebb, mint 100 kg, ilyen szerkezet nem szükséges.

2. Megjegyzés: A hézagvágókon nem követelmény folyamatosan kapcsolt helyzetben tartva működtethető kezelőelemek alkalmazása.

Remélem, cikkünket érdekesnek találta. Olvassa el következő cikkünket is, melyben bemutatjuk a „hardvert”, a finisert.

Makrai Zoltán tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén