Aszfalt útburkolatok egyenletessége III. - Egyenletes aszfalt útburkolatok építése

Szakcikkek - 2010-02-05 14:11:18 nyomtatás cikk nyomtatásaSok tényező befolyásolja a aszfalt útburkolatok egyenletességét. Az építkezés során egyenletes útburkolat elérése nem olyan egyszerű feladat, mint gondolnánk. A megfelelő építési módszerek alkalmazásán túl, jó tervezésre és előkészületekre is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy egyenletes aszfalt útburkolatot kapjunk.

Az aszfalt építkezések két fő típusa az új építkezések és a ráburkolás. Ma a aszfalt építkezések főként felújítási munkák, amibe beletartoznak a ráburkolások. Az egyenletes útburkolat elérésének a módszerei nagyon hasonlóak, akár új aszfaltburkolat építéséről van szó, akár aszfalt ráburkolásról. Az egyenletes aszfalt útburkolatokhoz mindkét építkezés típus esetében szükség van a jó tervezésre és kommunikációra, a keverék megfelelő előállítására és szállítására, helyes lerakási technikákra és a kész burkolat alapos értékelésére.

Nézzük, útépítés során mit kell figyelembe venni, hogy egyenletes burkolatot építsünk! A mai cikkben az elméleti és szervezési kérdésekkel foglalkozunk.

Tervezés

Egyenletes aszfalt útburkolat eléréséhez az legelső lépés még az építési folyamat megkezdése előtt van. A jó tervezés szükséges ahhoz, hogy megkaphassuk a kívánt végeredményt, az egyenletes aszfalt burkolatot. Mindenki, aki részt vesz az útburkolat építésében, hozzájárul a burkolat egyenletességéhez, beleértve az útburkolat építésének vezetőit, a munkásokat, a teherautó sofőröket és az úthenger kezelőit is.

Az építkezés előtt az útburkolás folyamatában résztvevőket oktatásban részesítik az egyenletes útburkolat fontosságáról és az ő szerepükről az egyenletes végtermék elérésében. Nagyobb tudással az építkezés napi munkálataiban résztvevő emberek segíthetnek a fejlesztési területek felismerésében. Az építkezés megkezdése előtti megbeszélés lehetőséget nyújt arra, hogy megtárgyalják az építkezés követelményeit és meghatározzák minden egyes ember kötelességét, felelősségét. Ezen a megbeszélésen szó lehet az építkezés egyedi kívánalmairól és arról, milyen további lehetőségek vannak még az egyenletesség fokozására.

Az építkezést irányító személyeknek és a megrendelőknek találkozniuk kell, hogy megvitassák az építkezés követelményeit, a kivitelező terveit a követelmények megvalósításához.

Kommunikáció

Az építkezés megkezdése után fontos, hogy a kommunikáció tovább folytatódjon. Az építkezés megkezdése előtti megbeszélés a kommunikációs folyamat kezdete a kivitelező, a kivitelezést végző emberek és a megrendelő ügynökség között, de ez csak az első lépés. Végig az építkezés során szükséges az elképzelések egymással történő megosztása és a felmerülő problémák megvitatása. Különösen fontos, hogy minden egyes problémát jelentsenek a minőségellenőrzési vezetőnek, amint lehet. Ez a kommunikáció segíthet a problémák mielőbbi megoldásában és a később felmerülő problémák elkerülésében.

A finiser dinamikája

A finiser dinamikája nagyban befolyásolja az egyenletes aszfalt útburkolat teljes építési folyamatát. Ezért nagyon fontos megérteni a finiser dinamikájának az alapjait annak érdekében, hogy teljesen megérthessük az egyenletes aszfalt burkolat eléréséhez szükséges megfelelő építési módszereket.
A finiser két fő részből áll: a traktoregységből és a simítóegységből. A traktoregység biztosítja a finiser rendszerének működéséhez szükséges energiát és a simítóegység meghajtását. A simítóegység csapos megoldással kapcsolódik a traktorhoz, amely lehetővé teszi, hogy a simítóegység függőleges irányban szabadon mozoghasson. A simítóegység adja meg az anyag kezdeti struktúráját és tömörítését.

Amint az ábrán látható, a simítóegységre számos erő hat, ami végül befolyásolja az útburkolat egyenletességét. Ezek közül a legfontosabbak:

- Húzóerő, amely a vontatási ponton hat (F1)
- Az aszfalt keverék ellenállása (F2)
- A simítóegység súlya (F3)
- A simítóegység által kifejtett tömörítő erő (F4)
- A simítóegység alja és az alatta lévő anyag közti súrlódási erő (F5)
- A tömörítés alatt lévő anyag által kifejtett függőleges ellenállási erő (F6)Ezek az erők együttesen egy egyensúlyi helyzetre törekszenek, ami végül megadja a simítóegység működési szögét. Ezért, amikor jelentős változások történnek a simítóegységre ható elsődleges erőkben, a működési szög megváltozik, és ez befolyásolja a burkolat egyenletességét.

A szabadon mozgó simítóegységet az 1930-as években fejlesztették ki. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy kiegyenlítse a szintbeli eltéréseket, amelyekkel a simítóegység találkozik. Ennek a rendszernek a hátránya, hogy a simítóegység ténylegesen siklik a frissen leterített aszfalt burkolaton. Miközben a finiser álló helyzetből a működési sebességére gyorsít, a simítóegység felemelkedik. A finiser haladási sebességének változása azt eredményezi, hogy a simítóegység megemelkedik vagy leereszkedik, ahogyan az aszfalt burkolat erői változnak a simítóegység előtt. Ha a finiser megáll, a simítóegység leereszkedik és ezáltal tartós bemélyedést eredményez az útburkolatban.

Az útburkolat vastagsága változtatható a traktoregységen a vontatási pontok állításával, a simítóegység működési szögének megváltoztatásával, a simítóegység előtti anyag tetejéhez való igazítással, a aszfalt keverék viszkozitásának módosításával és a finiser sebességének megváltoztatásával. Az előzőekben felsoroltak közül bármelyik megváltozása egyenetlenségeket fog eredményezni az aszfaltrétegben. Átlagosan körülbelül a vontatókar hosszának ötszörösére van szüksége a simítóegységnek ahhoz, hogy beálljon egyenletes állapotba az új burkolatvastagsághoz. Abban az esetben, ha a finiser fokozatosan lelassul, megáll és aztán fokozatosan éri el újra a működési sebességét, az útburkolatban keletkező
bemélyedés 30 méter hosszúságú lehet.

Ez azt jelenti, hogy az egyik módja az egyenletes burkolat elérésének az, hogy egyensúlyban tartjuk a simítóegységre ható erőket. A helyes finiser használat nagy hatással van a végső útprofilra.A keverék előállítása és szállítása

Az egyenletes aszfalt burkolat eléréséhez döntő fontosságú a megfelelő alapanyag előállítása. A legjobb anyag az, amelyet speciálisan az adott építkezés követelményeihez terveztek.

A konzisztencia a keverék gyártásában kritikus fontossággal bír a aszfalt építéskor. A keveréket egyenletes hőmérsékleten kell előállítani és bedolgozni annak érdekében, hogy elkerüljük a keverék hőmérséklet változása által okozott negatív hatásokat a finiser dinamikájára. Szintén fontos, hogy a aszfalt keverék kezelése olyan módon történjen, hogy ne következzen be szétkeverődés, ami egy olyan nem homogén keveréket eredményez, amelyben különválnak a durva és finom anyagok. A szétkeverődés meggátolhatja a megfelelő tömörítést és megakadályozza az egyenletes útburkolat létrehozását. Egy szétkeverődött keverék eltérő viszkozitáshoz is vezet, megváltoztatva a simítóegységre ható erőket és így a burkolatvastagságot. A finiser mögötti rétegnek egységes burkolatvastagságot, valamint egyenletes útfelületet kell alkotnia. Mivel az úthengerek egységes tömörítő hatást fejtenek ki, a burkolatvastagságbeli eltérések kiemelkedéseket és bemélyedéseket fognak eredményezni a hengerelés utáni kész profilban.

A aszfalt anyag finiserhez történő eljuttatása szintén fontos lépés az egyenletes útburkolat létrehozásában. A aszfaltot általában a következő három típusú teherautó egyikén szállítják az útépítés helyszínére:

-billenős,
-mozgó fenekű (futószalagos), vagy
-fenékkiürítéses.

Mindegyiküknek speciális működtetési tulajdonságai vannak, amelyek befolyásolhatják az útburkolat egyenletességét.

A billenős teherautó esetében a keverék finiserbe helyezése úgy történik, hogy a finiser elején található ütközőgörgőkkel való finom érintkezést követően a teherautó felemeli a platóját és kinyitja a hátsó ajtót. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a teherautó ne lökje meg a finisert a keverék teherautóból a töltőgaratba történő áttöltése közben. Amennyiben ez bekövetkezik, az befolyásolhatja a finiser megfelelő működését, vagy hibákat okozhat a burkolatban, mivel a finiser sebessége átmenetileg megváltozik.

A keverék szállítására használt teherautók egy másik fajtája a mozgó fenekű teherautó, amely egy futószalag segítségével tölti át a keveréket a finiserbe. Ennek a teherautónak a használata szükségtelenné teszi, hogy a platót fel kelljen emelni, és minimálisra csökkenti annak az esélyét, hogy a teherautó nekiütközzön a finisernek.

A teherautók harmadik típusa, a fenékkiürítéses teherautó, elhelyezi a aszfaltot egy halomban a finiser előtt. Ezután egy felszedő eszköz felszedi és belehelyezi az anyagot a finiser töltőgaratjába. Ez a teherautó-típus szintén kizárja annak a lehetőségét, hogy a teherautó nekiütközzön a finisernek. Azonban ennek a teherautónak a használatakor nagyon fontos, hogy a lehelyezett halom egyenletes legyen, hogy így a megfelelő mennyiségű keverék kerüljön a finiserbe. Pontosan meg kell határozni azt, hogy mekkora a teherautóból kiömlő anyag megfelelő mennyisége, mert nagyon nehéz korrigálni a finiser alul- vagy túltöltését. Szintén fontos, hogy ne kerüljön anyag a finiser nyomvonalába, mert ez egyenetlenséget okoz az útburkolatban.

Az a gép, amelyet gyakran használnak az anyagszállítással kapcsolatos problémák minimalizálására, az anyagátemelő jármű. Az alábbi ábrán egy szokványos anyagátemelő
jármű látható. Ez a jármű tulajdonképpen egy közbenső tartály kerekeken, amely képes arra, hogy átvegye a keveréket egy teherautóról, újrakeverje a aszfaltot a csigarendszerével (csökkentve a szétkeverődés lehetőségét) és aztán áttegye a keveréket a finiserbe egy futószalag segítségével.Az anyagátemelő jármű, amely haladhat a finiser előtt és mellett is, lehetővé teszi a teherautók számára, hogy gyorsan lerakják a keveréket anélkül, hogy azzal kéne törődni, nehogy meglökjék a finisert. Szintén csökkenti a szétkeverődés és a hőmérséklet változás lehetőségét.

Következő cikkünk már teljes mértékben bitumenszagú lesz, ugyanis a gyakorlati kérdésekkel foglalkozik majd. Tartsanak akkor is velünk!

Makrai Zoltán tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén