Pályázatok


Mikrohitel Program


Kiíró: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Bemutató:

Cél
A Program általános célja a mikrovállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása.

Igénybevevők köre
Cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozások, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, vagy arra jogosult, illetve egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személyek, azaz mind a kezdő, mind a már működő vállalkozások, egyéni vállalkozók részesülhetnek támogatásban.

Feltételek
A hitel odaítélésének feltétele, hogy
- a hitel alapvetően szükséges legyen a vállalkozás beindításához vagy fejlesztéséhez,
- az üzleti tervből kiderüljön, hogy a vállalkozás jövedelmezősége lehetővé teszi a hitel és a kamatok visszafizetését,
- az Ügyfél rendelkezzék minimum a hitel összegének 20 %-át kitevő saját erővel,
- a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt,
- a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 MFt,
- a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdon részaránya nem haladhatja meg a 25 %-ot,
- olyan vállalkozás, mely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25 %-át vagy ezt meghaladó részét,
- a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása,
- a vállalkozásnak egyetlen bankkal szemben sincs lejárt tartozása,
- a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.

A hitel összege
A hitel maximális összege 6,35 millió Ft. A megítélt hitelösszeg folyósítása a számlák bemutatásával, utófinanszírozás keretében történik, azonban lehetőség van a megítélt hitelösszeg maximum felét előlegként, utólagos elszámolási kötelezettség mellett felvenni.

A hitel futamideje
8 év. (forgóeszközhitel esetén 3 év)

Türelmi idő
A hiteltörlesztés türelmi ideje maximum 6 hónap

A hitel kamata:
A kamatfizetéskor érvényes MNB alapkamat +/- 3 %, a lebonyolításban résztvevők döntésétől függően.

Tőketörlesztés és kamatfizetés gyakorisága
Mindkét esetben havi fizetési kötelezettség van.

A hitel biztosítéka
Ingó, vagy ingatlan jelzálogjog, magánszemély készfizető kezessége, óvadék. A felajánlott biztosítékok értéke el kell, hogy érje a hitelösszeg legalább 100 %-át.

A hitel egyéb költségei
A lebonyolító szervezetek további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számítanak fel.

A hitel igénylése, bírálata
Az igénylés és az elbírálás a Helyi Vállalkozói Központoknál (megyei vállalkozásfejlesztési alapítványoknál) történik a Mikrohitel Bizottságok által. A vállalkozásoknak a székhelyük/telephelyük alapján illetékes megyeközponton található megyei vállalkozásfejlesztési alapítványhoz kell fordulniuk.

Bővebb információ
További információk a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványoknál, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál, a GKM honlapján, valamint a Lendület portálon érhetők el.