Pályázatok


Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogarm


Kiíró: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Bemutató:

Hitelprogram keretösszege: 40 Mrd Ft.

A hitelprogram célja:

A versenyképességet, a minőségi termelést középpontba állító, a mezőgazdasági termékek elállításával, azon termékekhez kapcsolódó szolgáltatások végzésével, saját termelésű termékek feldolgozásával foglalkozó magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások mezőgazdasági célú beruházásainak (ideértve a korszerűsítést is), illetve fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésének finanszírozása hosszúlejáratú forrásokkal.

A hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel.

A hitelprogram jogi szabályozása

A hitelprogram finanszírozási feltételei teljes mértékben megfelelnek az Európai Bizottság az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával, eldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1/2004/EK rendeletében leírt feltételeknek (Európai Unió Hivatalos Lapja L 001. 2004.01.03. 0001-00016 o.), illetve az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III.10.) Kormány rendeletnek.

A hitelprogram keretén belül meghirdetésre kerülő alprogramok

A) Agrár Beruházási Hitel
B) Agrár Feldolgozóipari Hitel
C) Fiatal Agrárvállalkozói Hitel

Hitelfelvevők köre

A hatályos jogszabályok szerint (jelenleg a 2004. évi XXXIV. törvény) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülő vállalkozások
- amelyek az EK-szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkoznak, és

- amelyeket a 141/2003. (IX. 9.) Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vettek.

Biztosítékok

A finanszírozó bankok belső szabályzatai szerint.

A hitelből finanszírozható

- mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó ingatlan építése, megvásárlása, korszerűsítése, felújítása,
- új gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
- immateriális javak közül a szoftverek vásárlása,
- a beruházáshoz kapcsolódó, aktiválható költségek a beruházás nettó költségének maximum 12 %-áig
- az Európai Unió illetékes hatóságának jóváhagyását követően azok a beruházások is finanszírozhatók, amelyekhez AVOP vagy NVT támogatás kerül felhasználásra.''

Leadási határidő: 2006-12-31
  Dokumentáció letöltése