Adatvédelmi alapelvek

Az Interart Consulting Kft. (továbbiakban: Interart), mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a személyes adatokat.

Az Interart Consulting Kft. az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartási azonosítója: 02763-0001

A felhasználók (látogatók) a www.gepnet.hu weboldalt térítésmentesen látogathatják, azonban a weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.

Az Interart a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség eseteit.

A gépnet.hu portálon hirdetést megjelentető (továbbiakban Hirdető) kifejezett jóváhagyó hozzájárulásnak minősül a Hirdető hirdetésben megjelentetési szándékkal megadott adatainak feltöltése, és a hirdetésének aktiválása.

A www.gepnet.hu weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználók látogatásait. Ezeket az adatokat, továbbá a regisztrációs adatokat elemezve az Interart a weboldal egyes részeire vonatkozó látogatottsági statisztikákat, felhasználói listákat készít. Ezen dokumentumokat az Interart összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában jogosult partnereinek átadni.

Az Interart jogosult a regisztrált felhasználótól arra vonatkozó tájékoztatást kérni, hogy a felhasználó igényli-e különböző, az Interart vagy partnerei által összeállított szakmai hírlevelek, tájékoztató, promóciós anyagok stb. (továbbiakban: hírlevelek) megküldését. Amennyiben felhasználó igényli az ilyen típusú hírleveleket, az Interart elektronikus vagy egyéb úton megküldi azokat felhasználó részére. Az Interart a hírlevelek megküldésére vonatkozó adatokat összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában jogosult partnereinek átadni. Amennyiben a hírlevél postai úton kerül kézbesítésre a regisztrált felhasználók által megadott postai címre, úgy azt a borítékon feltüntetett feladó személyétől függetlenül az Interart címzi, borítékolja és postázza; a regisztrált felhasználók személyes adatai ebben az esetben sem kerülnek átadásra harmadik személy részére. Az Interart nem vállal felelősséget a hírlevelek elküldésének elmaradásából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot is).

A www.gepnet.hu weboldal egyes részeinek letöltésekor az Interart kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Interart cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A www.gepnet.hu weboldal további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen további weboldalak tartalmának szerzői joga és a jogi felelőssége ezen oldalak készítőit és/vagy tulajdonosait illeti meg. Az Interart nem vállal felelősséget és garanciát ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, adatvédelmi megoldásaiért.